Zoeken: Kwaliteitslabel

Resultaat 1 - 10 van 15

Resultaten

Infodossier Kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek | Dossierpagina | 06-06-2010

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 is het erkenningssysteem of het toekennen van een kwaliteitslabel uitgebreid van musea naar culturele archiefinstellingen én erfgoedbibliotheken. Dit betekent dat elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Lees verder

Advies en informatie | Dossierpagina | 06-06-2010

Informatie van de overheid

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid vindt u alle benodigde informatie om een aanvraag in te dienen, waaronder de handleiding met toelichting over het invullen van uw aanvraagformulier. Om je aanvraag 'in het klad' voor te bereiden kan je het aanvraa

Lees verder

Zeven erfgoedbibliotheken ontvangen een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid | Nieuwsbericht | 06-07-2011

Erkende Erfgoedbibliotheek
06-07-2011

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties zoals erfgoedbibliotheken, archieven en musea door het uitreiken van een kwaliteitslabel. In het voorjaar 2011 dienden dertien organisaties een aanvraag in, waarvan het merendeel een aanvraag als erfgoedbibliotheek.

lees verder

Erkende erfgoedbibliotheken | Dossierpagina | 22-06-2016

In Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel negen door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheken:

Lees verder

Erkenningsteken | Dossierpagina | 07-06-2010

Alleen een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die een kwaliteitslabel kreeg toegekend, mag de naam “door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek” dragen en het onderstaande (h)erkenningsteken gebruiken.

Erkenningsteken Erkende Erfgoedbibliotheek

Lees verder

Leidraad bij de aanvraag van een kwaliteitslabel | Nieuwsbericht | 16-12-2010

Logo van Erkende Erfgoedbibliotheek
16-12-2010

Om bibliotheken te helpen bij het opmaken van een dossier voor het behalen van het kwaliteitslabel heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek nu een handige leidraad opgemaakt. Die bundelt alle informatie die door de overheid zelf via verschillende documenten wordt verschaft in één tekst. Die wordt verder aangevuld en geconcretiseerd met verdere toelichting bij de vragen en nuttige tips over hoe ze te beantwoorden. De leidraad kan ook gelezen worden als een beschrijving van hoe erfgoedbibliotheken op een kwaliteitsvolle, duurzame en evenwichtige manier omgaan met hun cultureel-erfgoed. lees verder

Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen als eerste erfgoedbibliotheek erkend! | Nieuwsbericht | 11-06-2010

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
11-06-2010

Op 11 juni vond in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de druk bijgewoonde feestelijke voorstelling plaats van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Voor de verzamelde erfgoedbibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel ontvouwde de voorzitter de plannen van deze nieuwe netwerkorganisatie voor erfgoedbibliotheken. 

lees verder

Herkenningsteken voor erfgoedbibliotheken voorgesteld | Nieuwsbericht | 24-09-2010

Herkenningsteken van erkende erfgoedbibliotheek
24-09-2010

Op 24 september werden in Brussel de drie nieuwe herkenningstekens van het kwaliteitslabel voorgesteld. Deze herkenningstekens geven aan dat een museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek is erkend door de overheid en over een kwaliteitslabel beschikt. Het doel van dit kwaliteitslabel is het zichtbaar maken, het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van de werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen.

lees verder

Volgende deadline aanvraag kwaliteitslabel 'Erkende erfgoedbibliotheek': 15 januari 2012 | Nieuwsbericht | 23-11-2011

Erkenningsteken van Erkende erfgoedbibliotheek
23-11-2011

Sinds enkele jaren kan elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voor haar erfgoedwerking voldoet erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Vandaag zijn er acht erkende erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.

lees verder

Infosessie over het aanvragen van het kwaliteitslabel | Nieuwsbericht | 10-06-2010

Kunsten en Erfgoed - Toelichting kwaliteitslabel
10-06-2010

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 is het erkenningssysteem of het toekennen van een kwaliteitslabel uitgebreid van musea naar culturele archiefinstellingen én erfgoedbibliotheken. Dit betekent dat elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Aan deze symbolische erkenning zijn geen subsidies verbonden. Toch is het erg zinvol om over zo'n kwaliteitslabel te beschikken.

lees verder