Zoeken: Religieus erfgoed

7 resultaten

Resultaten

Expertenforum 'Het bos en de bomen: naar een selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed' | Agendabericht | 15-11-2011

Logo CRKC
22-11-2011

Steeds meer kloosters sluiten de deuren. Het debat over herbestemming en medegebruik van parochiekerken is volop aan de gang. Mogelijk krijgen sommige kerken in de toekomst een nieuwe functie. De enorme hoeveelheid roerend religieus erfgoed die daarbij vrij komt, stelt ons voor grote uitdagingen. Welke voorwerpen moeten we bewaren voor de toekomst? En hoe bepalen we de waarde ervan?

lees verder

Selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed: informatie van het CRKC-expertenforum | Nieuwsbericht | 20-12-2011

Twee vrouwen bekijken een offerschaal
20-12-2011

Steeds meer kloosters sluiten de deuren. Het debat over herbestemming en medegebruik van parochiekerken is volop aan de gang. Mogelijk krijgen sommige kerken in de toekomst een nieuwe functie. De enorme hoeveelheid roerend religieus erfgoed die daarbij vrij komt, stelt ons voor grote uitdagingen. Welke voorwerpen moeten we bewaren voor de toekomst? En hoe bepalen we de waarde ervan?

lees verder

Restauratie bibliotheek van de abdij van Bornem | Nieuwsbericht | 20-01-2012

Erfgoedbibliotheek van de Sint-Bernardusabdij te Bornem
20-01-2012

De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij te Bornem bevat een unieke collectie boeken met een niet te onderschatten culturele en erfgoedwaarde, waaronder een aantal handschriften en oude drukken. In het kader van de geplande restauratie van het hele abdijcomplex zal ook de bibliotheek in een nieuw kleedje worden gestoken. Het gebouw, dat dateert uit de jaren 1880, kampt al enige tijd met vochtproblemen waardoor de waardevolle boeken die er worden bewaard aangetast worden door schimmels.

lees verder

Expertenforum 'Voor de eeuwigheid? Bewaren en niet bewaren van roerend religieus erfgoed' | Agendabericht | 04-05-2012

Religieuze erfgoedobjecten in opslagplaats
07-06-2012

Op donderdag 7 juni 2012 organiseert het CRKC een tweede expertenforum voor erfgoedprofessionals. Het eerste expertenforum, in november 2011, stond in het teken van waardering en selectie van roerend religieus erfgoed. Centraal thema deze keer is het bewaren van roerend religieus erfgoed.

lees verder

Vacatures bij CRKC: Zakelijk leider, Administratief medewerker | Nieuwsbericht | 02-07-2012

In leer gebonden boek uit kerkelijke collecite
02-07-2012

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC), sinds 2009 erkend als expertisecentrum voor het religieus cultureel erfgoed in Vlaanderen, heeft sinds januari 2012 zijn werking uitgebreid tot het onroerend kerkelijk erfgoed. Ter ondersteuning van de algemene werking zoekt het CRKC voor onmiddellijke indiensttreding een zakelijk leider en een administratief medewerker.

lees verder

Vacature bij CRKC: Wetenschappelijk medewerker | Nieuwsbericht | 24-07-2012

In leer gebonden boek uit kerkelijke collectie
24-07-2012

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC), sinds 2009 erkend als expertisecentrum voor het religieus cultureel erfgoed in Vlaanderen, heeft sinds januari 2012 zijn werking uitgebreid tot het onroerend kerkelijk erfgoed. Ter ondersteuning van de algemene werking, het communicatie- en databankbeheer zoekt het CRKC voor onmiddellijke indiensttreding een gemotiveerde wetenschappelijk medewerker communicatie en databankbeheer (vervanging). Solliciteren kan tot 31 augustus 2012.

lees verder

Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen | Nieuwsbericht | 07-05-2014

Voorpagina publicatie
07-05-2014

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) publiceert de Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het boek brengt het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van de zes erkende erediensten in Vlaanderen in kaart: de anglicaanse, islamitische, Israëlitische, orthodoxe, protestants-evangelische en de rooms-katholieke eredienst. Het rapport dient als instrument om het beleid rond behoud en beheer van religieus erfgoed op een duurzame manier verder uit te bouwen.

lees verder