Zoeken: Samenwerking

7 resultaten

Resultaten

Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief smelten samen | Nieuwsbericht | 27-12-2011

Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief, Den Haag
27-12-2011

De nationale bibliotheek van Nederland, en het Nationaal Archief zullen samengevoegd worden tot één organisatie. Dat heeft de Nederlandse regering op 23 december besloten op voorstel van staatssecretaris Zijlstra. De samenvoeging is een logisch vervolg op de verregaande samenwerking tussen beide instellingen, en is in lijn met het streven van de regering naar een compacte rijksoverheid. 1 juli 2013 is de geplande invoerdatum van de nieuwe organisatie. lees verder

Makelaardij in erfgoed - Praktijkkennis voor bruggenbouwers | Documentatie | 31-05-2011

Voorpagina van de publicatie
Makelaardij in erfgoed - Praktijkkennis voor bruggenbouwers, Edited by Birgit Geudens. Brussel: FARO vzw, tapis plein vzw, KATHO, departement Ipsoc, opleiding Bachelor Sociaal Werk, 2011.

Dat cultureel erfgoed mensen kan verbinden en gemeenschappen kan motiveren, weten we natuurlijk al lang. Maar hoe bouw je in de praktijk bruggen tussen erfgoed en de maatschappij? Hoe laat je mensen met heel veel verschillende invalshoeken samenwerken aan een dynamisch erfgoed? En in welke mate kunnen sociaal-agogische praktijken hierbij een...

meer

Collegagroep Oude Drukken op 30 september | Agendabericht | 07-09-2022

Oude, kostbare of fragiele werken worden geraadpleegd op een speciaal kussen
30-09-2022

Op vrijdag 30 september organiseert de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken de tweede bijeenkomst van de Collegagroep Oude Drukken. Met deze bijeenkomsten willen we collega’s uit de sector de kans geven om op een informele en praktijkgerichte manier contacten, ideeën en expertise uit te wisselen over boeken gedrukt voor 1801. Deze keer zijn we te gast bij M Leuven. Op het programma staan onder meer de voorstelling van twee projecten rond oude drukken en de EHBO-boekenclub.

lees verder

Fusie Nederlandse KB en Nationaal Archief is 'tijdelijk bevroren' | Nieuwsbericht | 22-10-2012

Koninklijke Bibliotheek Den Haag
22-10-2012

De aangekondigde fusie tussen de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief gaat voorlopig niet door. Het fusieproces is tijdelijk bevroren. Uit een onderzoek, gevat in een blauwdruk voor de nieuwe organisatie, is gebleken dat het nog onduidelijk is of een fusie genoeg voordelen oplevert.

lees verder

'Bevroren' fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief gaat definitief niet door | Nieuwsbericht | 24-09-2013

Koninklijke Bibliotheek Den Haag
24-09-2013

Eind 2011 werd aangekondigd dat de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief zouden fuseren. De fusieplannen werden in het najaar van 2012 echter bevroren door toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra omdat hij niet overtuigd was van de positieve effecten van één gezamenlijke organisatie op de kwaliteit, continuïteit en efficiency bij het realiseren van de digitale ambities van het Rijk. lees verder

Tweedaagse vorming ‘Geschiedenis en registratie van oude drukken’ | Agendabericht | 04-10-2021

Vrijwilligers aan het werk in de bibliotheek van de Abdij van Postel
02-12-2021 - 03-12-2021

Komt jouw erfgoedcel of lokale erfgoedorganisatie soms in aanraking met collecties boeken gedrukt voor 1800? Wil je meer te weten komen over dit bibliothecair erfgoed en leren hoe dit soort collecties het best kan worden beschreven in een catalogus?

lees verder

Kick-off Collegagroep Oude Drukken op 6 april | Agendabericht | 04-03-2022

Oude, kostbare of fragiele werken worden geraadpleegd op een speciaal kussen
06-04-2022

Op woensdag 6 april organiseert de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken de eerste bijeenkomst van de collegagroep ‘Oude Drukken’. Met de collegagroep willen we professionals uit de brede erfgoedsector verbinden en de uitwisseling van praktijkgerichte informatie en kennis over boeken gedrukt voor 1801 faciliteren. Tijdens de samenkomst bepalen we eerst in onderling overleg welke vragen en thema's op de volgende bijeenkomsten aan bod zullen komen. Hierna worden drie projecten voorgesteld, waarin oude drukken een prominente rol spelen.

lees verder