Zoeken: Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed

5 resultaten

Resultaten

Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed | Activiteit | 23-12-2014

Man aan scanner met krant
03-2014 - 12-2018

Namens de sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.

lees verder

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten | Documentatie | 23-12-2014

Voorpagina van de publicatie
Helmus, Wilbert. Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten In Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Den Haag: Nederlandse Taalunie, 2014.

Dit onderzoek heeft betrekking op de beantwoording van de vraag naar de 'lessons learned' van grote Nederlandse en Vlaamse digitaalerfgoedprojecten. De projecten zijn niet geëvalueerd maar bevraagd op meer algemene lessen die anderen zouden kunnen leren van de ervaringen uit deze projecten. De lessen hebben betrekking op beleidsvorming, processen...

rapport openen | meer

Rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' | Nieuwsbericht | 23-12-2014

Mensen bekijken Flandrica.be op een liggende aanraakschermen
23-12-2014

Deze maand is het rapport Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten verschenen. Eén van de onderzochte projecten is Flandrica.be van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

lees verder

Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed | Documentatie | 17-12-2015

Voorpagina van de publicatie
Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed In Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Den Haag: Nederlandse Taalunie, 2015.

Op basis van het rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten' heeft de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed succesfactoren bepaald voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed en aanbevelingen geformuleerd voor het Comité van Ministers van de Taalunie. In het rapport worden de succesfactoren...

rapport openen | meer

Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed | Nieuwsbericht | 18-12-2015

18-12-2015

De Taaluniecommissie Cultureel Erfgoed heeft succesfactoren en aanbevelingen geformuleerd om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van digitaal erfgoed beter te laten verlopen.

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft de aanbevelingen in ontvangst genomen en aan de commissie gevraagd ze onder de aandacht te brengen bij de bevoegde bewindspersonen, hun medewerkers en andere belanghebbenden in de erfgoedsector.

lees verder