Zoeken: Topstukkendecreet

8 resultaten

Resultaten

Uitbreiding Topstukkenlijst met werken uit Consciencebibliotheek en Museum Plantin-Moretus | Nieuwsbericht | 16-12-2011

Pagina uit het Walvisboek
16-12-2011

Op advies van de Topstukkenraad heeft minister van Cultuur Joke Schauvliege besloten om de Topstukkenlijst uit te breiden met twee verzamelingen en vijftien invidivuele stukken. Daaronder zijn ook twee stukken uit de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus.

lees verder

Nieuwe erkende topstukken in Vlaamse erfgoedbibliotheken | Nieuwsbericht | 07-08-2012

Joannes de Gruijtters, Beiaardboek
07-08-2012

Sinds 2003 kunnen objecten of verzamelingen omwille van hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap, erkend worden als topstuk. Enkel meesterwerken die beantwoorden aan strenge selectiecriteria komen op de topstukkenlijst. Werken die op deze lijst belanden, mogen het land niet verlaten zonder toestemming van de overheid. Bovendien komen ze in aanmerking voor een subsidieregeling voor een conserverende behandeling of restauratie.

lees verder

Kulak bewaart topstukken uit 'Bibliotheek van Jan de Hondt' | Nieuwsbericht | 28-11-2012

Collectie Jan de Hondt
28-11-2012

KU Leuven Kulak bewaart in haar campusbibliotheek de ‘Bibliotheek van Jan de Hondt’. Jan de Hondt (1486-1571) was een tijdsgenoot en correspondent van Erasmus. Het overblijvend gedeelte van zijn privé-bibliotheek werd recent opgenomen in de lijst van roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (MB 9 oktober 2012). De Bibliotheek van Jan de Hondt behoort nu tot de Vlaamse topstukkencollectie.

lees verder

Fotoreeks laat-negentiende-eeuws Antwerpen erkend als Vlaams topstuk | Nieuwsbericht | 01-03-2013

Standbeeld van Rubens op de Groenplaats in Antwerpen
01-03-2013

De foto’s en glasplaten van opmerkelijke Antwerpse gebouwen van de fotograaf Edmond Fierlants zijn toegevoegd aan de Vlaamse Topstukkenlijst. De unieke serie wordt bewaard in twee Antwerpse erfgoedinstellingen: het FelixArchief en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, partner van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. lees verder

Topstukkenproject Wereldoorlog I | Nieuwsbericht | 05-03-2013

Logo '100 jaar Groote Oorlog'
05-03-2013

Het Vlaamse Topstukkendecreet beschermt cultuurgoederen die waardevol of belangrijk zijn voor de Vlaamse Gemeenschap. Het Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) ontwerpt in het kader van dit decreet en in opdracht van de Vlaamse overheid een proeflijst van topstukken voor het Wereldoorlog I-erfgoed. Een speurtocht vol ontdekkingen die verder gaat dan de Westhoek!

lees verder

Provinciale Bibliotheek Limburg toont unieke topstukken | Nieuwsbericht | 30-05-2013

Graduale van de abdij van Sint-Truiden van Breedzip, Diederik
30-05-2013

Op zaterdag 25 mei organiseerde de Provinciale Bibliotheek Limburg een begeleid bezoek aan haar erfgoeddepot waarin de werking en de inrichting van het geklimatiseerde depot werd toegelicht. Als kers op de taart werden ook twee erkende Vlaamse topstukken getoond: het graduale van Sint-Truiden en de aflaatbrief van Herkenrode.

lees verder

Bibliotheek Raphaël de Mercatellis op Topstukkenlijst | Nieuwsbericht | 11-12-2013

Philobiblon Richardus de Bury Universiteitsbibliotheek Gent
11-12-2013

De bibliotheek van Raphaël de Mercatellis werd op 4 november 2013 definitief opgenomen in de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. De verzameling is door zijn samenhang uiterst zeldzaam: relatief weinig werken van een middeleeuwse verzamelaar hebben als ensemble de eeuwen getrotseerd, en kunnen ondubbelzinnig aan hun eigenaar worden toegeschreven. Bij de boekencollectie van de Mercatellis is dat echter wel het geval. lees verder

Nieuw Topstukkendecreet verruimt bescherming | Nieuwsbericht | 04-03-2014

Man en vrouw in historisch kostuum
04-03-2014

Door de recente goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Topstukkendecreet wordt de notie ‘topstukken’ uitgebreid tot alle cultuurgoederen die aan de toetsingscriteria voor een topstuk ’zeldzaam en ‘onmisbaar’ voldoen, ongeacht of ze in de Topstukkenlijst werden opgenomen.

lees verder