Zoeken: Universiteit Antwerpen

10 resultaten

Resultaten

Call for papers 'Book Design from the Middle Ages to the Future. Traditions and Evolutions' | Nieuwsbericht | 06-01-2011

Oude, gedrukte en elektronische uitgave
06-01-2011

Het doel van de internationale conferentie Book Design from the Middle Ages to the Future Traditions and Evolutions is het verkennen van tradities en vernieuwingen in boekontwerp en typografie van periode van het handschrift tot de tijd van het elektronische boek.

lees verder

Universiteit Antwerpen lanceert nieuwe website | Nieuwsbericht | 23-07-2013

Screenshot webpagina Universiteitsbibliotheek Antwerpen
23-07-2013

Gisteren lanceerde de Universiteit Antwerpen een nieuwe website. Ook de webstek van de Universiteitsbibliotheek, één van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, zit in een nieuw kleedje.

lees verder

Vacature 'Expert bijzondere collecties' bij Universiteitsbibliotheek Antwerpen | Nieuwsbericht | 07-08-2013

Universiteit Antwerpen
07-08-2013

De Antwerpse Universiteitsbibliotheek is naast een eigentijds-wetenschappelijke instelling ook een bewaarbibliotheek met een genereus aanbod aan waardevolle en historische collecties. Als erkende Erfgoedbibliotheek draagt de Universiteitsbibliotheek zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaarheidstelling van deze collecties ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De afdeling Bijzondere Collecties beheert verschillende deelcollecties, zoals een omvangrijke collectie oude en kostbare drukken, een verzameling moderne handschriften, oude kaarten en atlassen. lees verder

Studiedag 'Digitale bibliotheek en erfgoed. Ook iets voor mij?!' | Agendabericht | 24-03-2015

Elektronische reader (Kindle)
06-05-2015

Op woensdag 6 mei organiseren VVBAD en de Vereniging van Religieus-Wetenschappelijke Bibliothecarissen (VRB) een studiedag in de Universiteit Antwerpen over het digitale bibliotheek- en erfgoedlandschap van de toekomst. Op welke manier kan een kleine instelling met bescheiden middelen zich inschrijven in dit digitale verhaal? Wat zijn de kansen en mogelijkheden en welke zijn de valkuilen van die ontwikkeling?

lees verder

Seminarie: Collectie Thijs | Agendabericht | 13-11-2017

Devotieprent uit Collectie Thijs UAntwerpen
02-03-2018

Op 2 maart 2018 organiseert de Universiteitsbibliotheek Antwerpen een seminarie ter gelegenheid van de ontsluiting en presentatie van de collectie devotiedrukwerk die bekend staat als de Collectie Thijs. Op het programma staan enkele lezingen over het belang van dergelijke verzamelingen en de registratie en digitalisering ervan, onder andere door dr. Karen L. Bowen (Universiteit Antwerpen), dr. Jeroen Salman (Universiteit Utrecht), Jan Corthouts (Anet) en Els Veraverbeke (Huis van Alijn).

lees verder

Call for Papers: The Economic History of the Book in the Early Modern Period | Agendabericht | 17-11-2017

Foto van stapels muntstukken
31-01-2018

Van 4 tot 6 oktober 2018 vindt er aan de Universiteit van Antwerpen een congres plaats waar ingegaan zal worden op de economische geschiedenis van het boek uit de vroegmoderne periode. Hieronder vindt u de oproep voor bijdragen in het Engels.

lees verder

Kunstroof uit de Zuidelijke Nederlanden | Nieuwsbericht | 27-03-2019

Adam LONICER, Naturalis historiae opus novum, Frankfurt 1551.
27-03-2019

In De Standaard van 15 maart jongstleden hield advocaat Geert Lenssens een vlammend pleidooi voor de teruggave, door buitenlandse musea, van kunstwerken die ooit uit ons land geroofd werden door buitenlandse mogendheden – Frankrijk, Oostenrijk en Spanje.

lees verder

Eeuwenoud Middelnederlands fragment keert terug naar Vlaanderen | Nieuwsbericht | 28-05-2019

Fragment middeleeuws handschrift
28-05-2019

De Amerikaanse verzamelaar Farley P. Katz en zijn vrouw Carolyn Fuentes schenken de Universiteit Antwerpen een bijzonder fragment van een veertiende-eeuws handschrift.

lees verder

Congres 'The Golden Compasses: A Milestone in Book History' | Agendabericht | 18-10-2019

drukkersmerk 'de gulden passer' van Christoffel Plantijn
12-12-2019 - 14-12-2019

50 jaar geleden verscheen 'The Golden Compasses', de belangrijke studie van Léon Voet over de Plantijnse drukkerij. Voet was toen conservator van het Museum Plantin-Moretus. In het eerste volume (1969) beschrijft hij de familie en hun sociale context. Een analyse van het beheer van dit internationale bedrijf, opgericht in 1555 en voortgezet tot in de 19de eeuw, komt aan bod in het tweede volume (1972).

lees verder

Nieuwe functie voor prof. dr. Delsaerdt | Nieuwsbericht | 12-11-2012

Prof.dr. Delsaerdt
12-11-2012

Prof. dr. Pierre Delsaerdt, voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, is op 1 november jl. aan de slag gegaan als hoofd van de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven. Hij is er ook verantwoordelijk voor het Universiteitsarchief en het Kunstpatrimonium, en combineert dit met onderwijsopdrachten aan de KU Leuven en binnen de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen (IBW).

lees verder