Zoeken: Visienota

2 resultaten

Resultaten

Mi­nis­ter stelt stra­te­gi­sche vi­sie­no­ta cul­tu­reel erf­goed voor | Nieuwsbericht | 12-04-2021

Openingsslide presentatie visienota
12-04-2021

Op 1 april presenteerde Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon zijn strategische visienota cultureel erfgoed aan het Vlaams Parlement. De visienota bevat de prioriteiten en aandachtspunten binnen het cultureel-erfgoedbeleid voor de komende jaren. lees verder