Zoeken: Waarderen

Resultaat 1 - 10 van 16

Resultaten

Waarderen van Bibliothecair Erfgoed | Activiteit | 08-01-2020

Drie mensen die bibliothecair erfgoed bestuderen
01-2018 - 12-2023

Heel wat erfgoedbibliotheken hebben baat bij het waarderen van hun rijke (deel)collecties. Daarom ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken een methodiek, specifiek toegespitst op het waarderen van bibliothecair erfgoed. Wie vragen heeft rond de methodiek of waarderen, kan altijd bij ons terecht!

lees verder

Waardering wiskundige oude drukken schakelt versnelling hoger | Nieuwsbericht | 19-02-2020

Close-up van het standbeeld van Simon Stevin op het Stevinplein te Brugge
19-02-2020

In het najaar van 2019 startte de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken met een nieuw waarderingstraject. Hierin waarderen vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken die in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw van de pers rolden.  lees verder

Wat is participatief waarderen? | Dossierpagina | 04-03-2020

Bij waarderen onderzoek je de diversiteit aan betekenissen die een collectie voor verschillende groepen in de samenleving heeft. Dit betekent dat je de stemmen van deze groepen - ook wel belanghebbenden genoemd - hoort en erkent. Dit actief betrekken van de belanghebbenden noemt men participatief waarderen.

Lees verder

Optie 1: denk na over je afbakening | Dossierpagina | 04-03-2020

Denk goed na over de afbakening van je (deel)collectie in functie van je vraagstelling. Als het mogelijk is om dezelfde vraagstelling te beantwoorden a.d.h.v. een (deel)collectie met beperktere omvang, is dit zeker aan te raden. Kies evenwel nooit de gemakkelijkste weg, maar de weg die je het beste resultaat oplevert (in functie van je waarderingsaanleiding).

Optie 2: waardeer op (deel)collectieniveau | Dossierpagina | 04-03-2020

Vraag je af of het wel nodig is om op itemniveau te gaan waarderen. Niet elke waarderingsaanleiding vraagt dat je elk item binnen de (deel)collectie apart gaat waarderen. Bij een nieuwe schenking of een blinde vlek binnen je huidige collectie levert een waardering op collectieniveau al heel wat nieuwe, nuttige informatie op.

Lees verder

Optie 3: werk met een steekproef | Dossierpagina | 04-03-2020

Is het voor alle of enkele criteria toch nodig om op itemniveau te waarderen, dan kan je werken met een steekproef. Hierbij waardeer je niet alle items, maar slechts een selectie ervan. Van de resultaten die je bekomt bereken je vervolgens de overkoepelde score. Omdat deze selectie willekeurig gemaakt wordt, is dat eindoordeel representatief voor de gehele (deel)collectie.

Lees verder

Even voorstellen: nieuwe projectmedewerker | Nieuwsbericht | 20-11-2018

foto Annelies De Bie
20-11-2018

Op 12 november volgde Annelies De Bie Melissa Hodza op als projectmedewerker waarderen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Annelies is doctor in de geschiedenis. Tijdens haar opleiding aan de Universiteit Antwerpen deed ze regelmatig een beroep op de collecties van erfgoedbibliotheken. Annelies deed na haar studies ook nog werkervaring op bij vzw Het Domein Bokrijk en de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

lees verder

Omgaan met een diverse collectie | Dossierpagina | 04-03-2020

Bij het waarderen van de criteria per item stel je soms vast dat de resultaten onderling erg uiteenlopen. Deze verscheidenheid is helemaal niet erg, maar getuigt net van de grote rijkdom van de collecties van erfgoedbibliotheken. 

Bereken je vervolgens per criterium een overkoepelende score, dan verdwijnt die diversiteit weer uit beeld en eindig je vaak met een weinigzeggend resultaat, dat je weinig over de concrete situatie leert.

Daarom kan het nuttig zijn diversiteit expliciet zichtbaar te maken.

Lees verder

Wijzer Waarderen | Dossierpagina | 12-12-2018

Toolbox voor het waarderen van bibliothecair erfgoed

Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen met het waarderen van cultureel erfgoed. Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met het waarderen van hun rijke (deel)collecties. Bibliothecair erfgoed is immers heel divers en van groot belang voor onze samenleving, onze kennis van het verleden en onze identiteit.

Lees verder

Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen | Activiteit | 06-02-2018

Afbeelding van een weegschaal
04-2017 - 09-2019

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en haar projectpartners onderzochten al doende de bruikbaarheid in bibliotheken van bestaande waarderingsmethodieken. We peilden de erfgoedwaarden van gelijkaardige deelcollecties in verschillende instellingen. Het project resulteerde in een waardeermethodiek en instrumentarium voor de sector.

lees verder