Zoeken: Waarderen

Resultaat 1 - 10 van 20

Resultaten

Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen | Activiteit | 06-02-2018

Afbeelding van een weegschaal
04-2017 - 09-2019

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en haar projectpartners onderzochten al doende de bruikbaarheid in bibliotheken van bestaande waarderingsmethodieken. We peilden de erfgoedwaarden van gelijkaardige deelcollecties in verschillende instellingen. Het project resulteerde in een waardeermethodiek en instrumentarium voor de sector.

lees verder

Waardering wiskundige oude drukken schakelt versnelling hoger | Nieuwsbericht | 19-02-2020

Close-up van het standbeeld van Simon Stevin op het Stevinplein te Brugge
19-02-2020

In het najaar van 2019 startte de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken met een nieuw waarderingstraject. Hierin waarderen vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken die in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw van de pers rolden.  lees verder

Waarderingstraject wiskundige oude drukken | Activiteit | 11-02-2020

Voorpagina van Wisconstige Gedachtenissen van Simon Stevin uit 1608
09-2019 - 12-2020

In dit waarderingstraject nemen vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken uit de periode 1570-1620 onder de loep. Zo krijgen we een beter beeld van de intellectuele wereld van de beroemde Brugse wiskundige Simon Stevin (1548-1620).

lees verder

Wat is participatief waarderen? | Dossierpagina | 04-03-2020

Bij waarderen onderzoek je de diversiteit aan betekenissen die een collectie voor verschillende groepen in de samenleving heeft. Dit betekent dat je de stemmen van deze groepen - ook wel belanghebbenden genoemd - hoort en erkent. Dit actief betrekken van de belanghebbenden noemt men participatief waarderen.

Lees verder

Rapport waardering wiskundige oude drukken gepubliceerd | Nieuwsbericht | 03-05-2021

Voorblad waarderingsrapport
03-05-2021

Eind 2019 begonnen vijf erfgoedbibliotheken aan een waarderingstraject onder begeleiding van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Samen namen ze hun collectie wiskundige oude drukken onder de loep. Hun bevindingen zijn nu samengebracht in een waarderingsrapport.

lees verder

Optie 1: denk na over je afbakening | Dossierpagina | 04-03-2020

Denk goed na over de afbakening van je (deel)collectie in functie van je vraagstelling. Als het mogelijk is om dezelfde vraagstelling te beantwoorden a.d.h.v. een (deel)collectie met beperktere omvang, is dit zeker aan te raden. Kies evenwel nooit de gemakkelijkste weg, maar de weg die je het beste resultaat oplevert (in functie van je waarderingsaanleiding).

Om te leeren rekenen, cypheren ende boeckhouden | Documentatie | 10-05-2021

Voorpagina van de publicatie
Moens, Sara, and Lia Herbots. "Om te leeren rekenen, cypheren ende boeckhouden." Wiskunde & Onderwijs 47, no. 186 (2021): 12-16.

meer

Optie 2: waardeer op (deel)collectieniveau | Dossierpagina | 04-03-2020

Vraag je af of het wel nodig is om op itemniveau te gaan waarderen. Niet elke waarderingsaanleiding vraagt dat je elk item binnen de (deel)collectie apart gaat waarderen. Bij een nieuwe schenking of een blinde vlek binnen je huidige collectie levert een waardering op collectieniveau al heel wat nieuwe, nuttige informatie op.

Lees verder

Optie 3: werk met een steekproef | Dossierpagina | 04-03-2020

Is het voor alle of enkele criteria toch nodig om op itemniveau te waarderen, dan kan je werken met een steekproef. Hierbij waardeer je niet alle items, maar slechts een selectie ervan. Van de resultaten die je bekomt bereken je vervolgens de overkoepelde score. Omdat deze selectie willekeurig gemaakt wordt, is dat eindoordeel representatief voor de gehele (deel)collectie.

Lees verder

Even voorstellen: nieuwe projectmedewerker | Nieuwsbericht | 20-11-2018

foto Annelies De Bie
20-11-2018

Op 12 november volgde Annelies De Bie Melissa Hodza op als projectmedewerker waarderen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Annelies is doctor in de geschiedenis. Tijdens haar opleiding aan de Universiteit Antwerpen deed ze regelmatig een beroep op de collecties van erfgoedbibliotheken. Annelies deed na haar studies ook nog werkervaring op bij vzw Het Domein Bokrijk en de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

lees verder