Zoeken: Collectiebeleid

Resultaat 101 - 110 van 129

Resultaten

EU richtlijn hindert mogelijk de handel in oude drukken | Nieuwsbericht | 12-06-2018

Compactusrekken
12-06-2018

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is bezorgd over een nieuwe richtlijn die binnenkort wordt besproken in het Europees Parlement. De 'Regulation on the import of cultural goods' heeft een nobel doel: de internationale handel in geroofde kunstvoorwerpen aan banden leggen, waarmee sinds de oorlog in Irak ook terreur gefinancierd wordt. Het gaat vaak om kunstvoorwerpen die uit musea of archeologische sites geroofd zijn, en door terroristische organisaties via het internet worden verhandeld. lees verder

Kranten in nood. Waardering van negentiende-eeuwse kranten | Dossierpagina | 24-09-2019

De partnerbibliotheken van Vlaamse Erfgoedbibliotheken zochten samen naar een oplossing voor het unieke maar erg bedreigde krantenerfgoed uit de negentiende eeuw.

Lees verder

Collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’: laatste plaatsen | Nieuwsbericht | 22-12-2014

Een aantal kartonnen dozen van verchillende formaten
22-12-2014

Op 27 januari komt de collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’ voor het eerst samen in Lier. Intussen schreven al 28 mensen uit 24 instellingen zich in, maar ook u kan er nog bij zijn!

lees verder

Collecties op de weegschaal: erfgoedbibliotheken en waardering | Documentatie | 30-01-2019

Voorpagina van de publicatie
Hodza, Melissa, and Tom Deneire. "Collecties op de weegschaal: erfgoedbibliotheken en waardering." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 42-44.

Erfgoed is onbetaalbaar. Curatoren die er een bedrag op moeten plakken voor een verzekering weten dat maar al te goed. Wat is de vervangingswaarde van unieke stukken en verzamelingen? De prijs is slechts één aspect, het waarderen van erfgoed is niet hetzelfde als het bepalen van financiële waarde. Waarderen is een proces van onderzoeken,...

meer

Waardering wiskundige oude drukken schakelt versnelling hoger | Nieuwsbericht | 19-02-2020

Close-up van het standbeeld van Simon Stevin op het Stevinplein te Brugge
19-02-2020

In het najaar van 2019 startte de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken met een nieuw waarderingstraject. Hierin waarderen vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken die in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw van de pers rolden.  lees verder

Lancering subsidiereglement pilootprojecten waarderen | Nieuwsbericht | 27-01-2017

Gevel Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27-01-2017

Met een nieuwe subsidielijn maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het mogelijk om pilootprojecten op te starten voor het waarderen van cultureel erfgoed. In 2017 en 2018 wordt hiervoor telkens 500.000 euro op de begroting voorzien.

Voor de eerste ronde van 2017 kunnen individuele erfgoedbibliotheken helaas geen project indienen. Enkel landelijke spelers komen in aanmerking. Na evaluatie van die projecten wordt het ‘subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen’ mogelijk uitgebreid.

lees verder

Achtergrondinformatie | Dossierpagina | 12-09-2019

Hoe het allemaal begon

De theoretische onderbouwing van waarderen kreeg vorm in Australië. Daar staat significance assessment al sinds de jaren ’80 op de agenda. De publicatie van de handleiding Significance in 2001 (herzien in 2009 als Significance 2.0) vormde het startschot voor de internationale opmars van het concept.

Lees verder

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft 20.000 jeugdboeken in haar catalogus | Nieuwsbericht | 15-04-2013

Prijsboek van het midden van de negentiende eeuw, uitgegeven bij Ardant, Limoges
15-04-2013

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) ruimt in haar collectie steeds meer plaats in voor kinder- en jeugdliteratuur. De basis van deze verzameling wordt goeddeels gevormd door de verzamelingen van Hendrik Van Tichelen en kinderboekenrecensent Johannes (Co) Winnips. De kinder-, jeugd- en prentenboeken zijn sinds 2009 ook makkelijker vindbaar in de catalogus, omdat ‘jeugdliteratuur’ sinds dan als afzonderlijk publicatietype zichtbaar is. Daarbij is bovendien differentiatie mogelijk naargelang de doelgroep. lees verder

Collectiebeleid voor een efficiënte depotwerking | Agendabericht | 06-07-2018

Planning
03-12-2018

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het beheer van een collectie, of het nu gaat om een museale collectie, een archief- of een bibliotheekcollectie. Het biedt inzicht en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid.

lees verder

Bibliothecair erfgoed waarderen | Dossierpagina | 04-10-2019

Waarderen is een concept dat uit de bredere erfgoedwereld komt. Collecties van erfgoedbibliotheken vragen echter om een eigen aanpak.

Enorm divers

Bibliothecair erfgoed is erg divers, zowel in de manier waarop de collecties tot stand zijn gekomen of de instellingen die het erfgoed beheren als op vlak van de inhoud, het materiaaltype enz. Dit maakt de collecties van erfgoedbibliotheken net zo rijk.

Lees verder