Zoeken: Collectiebeleid

Resultaat 41 - 50 van 129

Resultaten

The CURL-CoFoR Collaborative Collection Management Project | Documentatie | 06-09-2010

Voorbij, Henk. The CURL-CoFoR Collaborative Collection Management Project In Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries. LIBER, 2005.

webartikel openen | meer

Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject. | Documentatie | 19-08-2010

Impe, Ellen Van. "Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject." Bibliotheek - & Archiefgids 86, no. 3 (2010): 10-16.

Sinds 2008 coördineert het CVAa het in kaart brengen van het precieze bezit van 18 afgesloten architectuurtijdschriften. Bij het afronden van dit pilootproject werd een grondige evaluatie van de samenwerking en output voorzien. Dit artikel geeft een kritische beschrijving van het project.

tijdschriftartikel openen | meer

Collectieplan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience online | Nieuwsbericht | 19-02-2018

Foto van een kolkende overvloed aan boeken
19-02-2018

In onze berichtgeving wordt regelmatig gewag gemaakt van collectiebeschrijvingen of collectieplannen. Vraagt u zich bijvoorbeeld af welke collecties u kunt raadplegen in een erfgoedbibliotheek, of welke nieuwe publicaties er precies verzameld worden? Dat leest u in een collectieplan; een dergelijke plan helpt om het overzicht te krijgen over een enorme zee aan boeken.

lees verder

Scenario's | Dossierpagina | 23-09-2019

Hier vind je enkele mogelijke scenario’s voor een waarderingstraject. Je leest er telkens tips rond de aanpak (methode, met wie …), welke criteria in het bijzonder belangrijk zijn en welke resultaten je best voorop stelt.

Scenario 1

Je wilt samen met enkele andere partners tot collectieafstemming en –afspraken komen rond een bepaalde collectie. Door te waarderen krijg je inzicht in waar de meest waardevolle deelcollecties  zitten en welke deelcollectie het best past in ieders collectieprofiel.

 

Lees verder

Conferentie 'Evolution or revolution! The changing face of collection care' | Agendabericht | 04-09-2013

Logo evolution or revolution
14-10-2013 - 15-10-2013

Op 14 en 15 oktober 2013 organiseert de British Library in Londen een internationale conferentie rond collectiezorg. Een aantal erfgoedprofessionals behandelt gedurende twee dagen de vraag of verandering en ontwikkeling in de werkomgeving invloed heeft op de rol en verantwoordelijkheden van de collection care professional. Ze zullen met andere woorden op zoek gaan naar wat deze collection care professional vandaag moet zijn en hoe het beroep er in de toekomst zal moeten uitzien.

lees verder

Help circa 30 ton boeken redden | Nieuwsbericht | 19-11-2018

Enkele tijdschriften uit de collectie van het Ministerie van Openbare Werken
19-11-2018

Op onze website kon u in september de oproep lezen van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) om een nieuw onderkomen te vinden voor de afgestoten bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken. Die was ooit één van de meest prestigieuze technische bibliotheken in Europa.

lees verder

Eerste hulp bij faciliteren | Dossierpagina | 09-10-2019

Praktische tips | Hoe ga je om met ...

 

Faciliteren is het in de goede banen leiden van een groepsproces. Een facilitator begeleidt een groep zodat die zo goed mogelijke resultaten behaalt. 

Praktische tips

Tip 1

Lees verder

Project seriële overheidspublicaties (GovPub) van start | Nieuwsbericht | 05-09-2016

Belgisch Staatsblad GovPub
05-09-2016

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).

lees verder

Kaart van Abraham Ortelius op Topstukkenlijst | Nieuwsbericht | 06-03-2020

06-03-2020

De kaart Utopia van Abraham Ortelius is definitief beschermd als topstuk. De Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius maakte de Utopia-kaart in 1595-1596 op basis van het boek Utopia van de humanist Thomas More. lees verder

Nieuwe publicatie 'Over collecties²' | Nieuwsbericht | 14-06-2012

Cahier over collecties²
14-06-2012

In 2011 kreeg de lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen' een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma, waarbij meerdere sprekers rond een specifiek thema of invalshoek reflecteerden.

lees verder