Zoeken: Collectiebeleid

Resultaat 51 - 60 van 129

Resultaten

Lancering subsidiereglement pilootprojecten waarderen | Nieuwsbericht | 27-01-2017

Gevel Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27-01-2017

Met een nieuwe subsidielijn maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het mogelijk om pilootprojecten op te starten voor het waarderen van cultureel erfgoed. In 2017 en 2018 wordt hiervoor telkens 500.000 euro op de begroting voorzien.

Voor de eerste ronde van 2017 kunnen individuele erfgoedbibliotheken helaas geen project indienen. Enkel landelijke spelers komen in aanmerking. Na evaluatie van die projecten wordt het ‘subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen’ mogelijk uitgebreid.

lees verder

Achtergrondinformatie | Dossierpagina | 12-09-2019

Hoe het allemaal begon

De theoretische onderbouwing van waarderen kreeg vorm in Australië. Daar staat significance assessment al sinds de jaren ’80 op de agenda. De publicatie van de handleiding Significance in 2001 (herzien in 2009 als Significance 2.0) vormde het startschot voor de internationale opmars van het concept.

Lees verder

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft 20.000 jeugdboeken in haar catalogus | Nieuwsbericht | 15-04-2013

Prijsboek van het midden van de negentiende eeuw, uitgegeven bij Ardant, Limoges
15-04-2013

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) ruimt in haar collectie steeds meer plaats in voor kinder- en jeugdliteratuur. De basis van deze verzameling wordt goeddeels gevormd door de verzamelingen van Hendrik Van Tichelen en kinderboekenrecensent Johannes (Co) Winnips. De kinder-, jeugd- en prentenboeken zijn sinds 2009 ook makkelijker vindbaar in de catalogus, omdat ‘jeugdliteratuur’ sinds dan als afzonderlijk publicatietype zichtbaar is. Daarbij is bovendien differentiatie mogelijk naargelang de doelgroep. lees verder

Collectiebeleid voor een efficiënte depotwerking | Agendabericht | 06-07-2018

Planning
03-12-2018

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het beheer van een collectie, of het nu gaat om een museale collectie, een archief- of een bibliotheekcollectie. Het biedt inzicht en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid.

lees verder

Bibliothecair erfgoed waarderen | Dossierpagina | 04-10-2019

Waarderen is een concept dat uit de bredere erfgoedwereld komt. Collecties van erfgoedbibliotheken vragen echter om een eigen aanpak.

Enorm divers

Bibliothecair erfgoed is erg divers, zowel in de manier waarop de collecties tot stand zijn gekomen of de instellingen die het erfgoed beheren als op vlak van de inhoud, het materiaaltype enz. Dit maakt de collecties van erfgoedbibliotheken net zo rijk.

Lees verder

Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. [Deel 1:] Een haalbaarheidsonderzoek door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid | Documentatie | 23-11-2015

Voorpagina van de publicatie

De Vlaamse overheid is sterk begaan met de duurzame zorg voor het gepubliceerde culturele erfgoed dat deze regio rijk is. Nu steeds meer publicaties (alleen nog) digitaal verschijnen, dreigt een 'digitaal zwart gat’ in ons collectief geheugen te ontstaan.

Een deponeringskader dat ervoor zorgt dat digitale publicaties aan de bron en...

meer

Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’ | Activiteit | 30-01-2014

Jonge man met e-reader
12-2013 - 12-2014

In opdracht van de Vlaamse overheid voerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een onderzoek uit dat kan dienen als vertrekpunt voor het realiseren van een kader voor de deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen.

lees verder

Wat is participatief waarderen? | Dossierpagina | 04-03-2020

Bij waarderen onderzoek je de diversiteit aan betekenissen die een collectie voor verschillende groepen in de samenleving heeft. Dit betekent dat je de stemmen van deze groepen - ook wel belanghebbenden genoemd - hoort en erkent. Dit actief betrekken van de belanghebbenden noemt men participatief waarderen.

Lees verder

Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief | Documentatie | 17-02-2017

Voorpagina van de publicatie
De Nil, Bart, Jürgen Vanhoutte, and Jeroen Walterus. Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 2016.

Om archieven en erfgoedbibliotheken te helpen bij de opmaak van een collectieplan ontwikkelde FARO een leidraad. Die begeleidt u stap voor stap naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’. Deze leidraad is opgevat als een flexibel werkinstrument dat u echt helpt bij het uittekenen van een doordacht...

meer

Participatief waarderen | Dossierpagina | 12-09-2019

Bij het waarderen van bibliothecair erfgoed is het expliciet de bedoeling dat je de grenzen van je eigen erfgoedbibliotheek overstijgt door ook 'buitenstaanders' te betrekken en inspraak te geven in je waarderingstraject. Hierdoor krijgt je waardering meer diepgang en nuance.

In dit dossier kom je meer te weten over:

Lees verder