Zoeken: Digitale duurzaamheid

Resultaat 41 - 50 van 140

Resultaten

Duurzaam digitaal erfgoed voor dummies: project Archipel in vier filmpjes | Nieuwsbericht | 24-11-2011

Fragment film Archipelproject
24-11-2011

Archipel is een wetenschappelijk onderzoeksproject naar de duurzame digitale archiefinfrastructuur die nodig is om de problematiek van digitale langetermijnbewaring structureel aan te pakken. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium van universitaire onderzoeksgroepen, steunpunten, partners uit de cultuur- en erfgoedsector en bedrijven. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van de projectstuurgroep.

lees verder

Rapport haalbaarheidsstudie Vlaamse metadata-aggregator gepubliceerd | Nieuwsbericht | 14-03-2011

Schematische voorstelling aggregatie
14-03-2011

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) van de Vlaamse overheid heeft het eindrapport gepubliceerd van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor digitaal cultureel erfgoed. De studie werd in opdracht van CJSM uitgevoerd door de onderzoeksgroepen SMIT en Multimedia Lab van respectievelijk de Vrije Universiteit Brussel. en de Universiteit Gent. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakte deel uit van de stuurgroep.

lees verder

Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven | Documentatie | 22-04-2011

Voorpagina van de publicatie
Keulemans, Eric-Jan. Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven In Informatie- en Documentmanagement. [Rotterdam]: Erasmus Universiteit, 2009.

Onderzoek naar het bewaarbeleid voor optische schijven in Zeeland. Ook de vraag of optische schijven geschikt zijn als opslagmedium voor langetermijnbewaring en welke alternatieven er zijn, komt aan bod. Het doel van het onderzoek was te komen tot goede voorwaarden en eisen voor de bewaring van optische schijven. Ook sensibilisering was een...

thesis openen | meer

MetaArchive Cooperative | Documentatie | 20-05-2010

Voorpagina van de publicatie
MetaArchive Cooperative. Atlanta: Educopia Institute, s.a.

The greatest threat to digital assets is not fire, flood or theft. It’s the assumption that cultural memory organizations have taken the requisite steps to preserve them. Too often, we haven’t. Which is why the MetaArchive Cooperative is fostering a community-based approach to digital preservation. Our members participate in a secure,...

website openen | meer

Stapsgewijs naar duurzame toegang. Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen | Documentatie | 29-06-2010

Voorpagina van de publicatie

Het onderzoek ‘Stapsgewijs naar duurzame toegang’ werd door Enno Meijers geschreven in opdracht van de Zeeuwse Bibliotheek, in samenwerking met de NCDD en DEN. Het onderzoek is een speurtocht naar hoe kleine en middelgrote erfgoedinstellingen vorm kunnen geven aan duurzame toegankelijkheid. De Zeeuwse Bibliotheek is een voorbeeld van een...

thesis openen | meer

Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten | Documentatie | 11-01-2011

Voorpagina van de publicatie
Verstappen, Henk. Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten. Antwerpen/Brussel: [Project Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox], 2010.

Brochure over het stand van zaken en de toekomst van het CEST-project.

brochure openen | meer

The New Renaissance. Report of the 'Comité des Sages'. Reflection group on bringing Europe's cultural heritage online | Documentatie | 10-01-2011

Voorpagina van de publicatie

Verslag van de Reflection Group ('Comité des Sages') voor digitalisering, aangesteld door de Europese Commissie om te bekijken hoe digitalisering, online toegang en preservering van culturele werken in Europa het best kan worden versneld. Het onderzoek omvatte onder meer een volksraadpleging, een publieke hoorzitting, een technische audit van...

rapport openen | meer

The Signal. Digital Preservation | Documentatie | 19-12-2011

Voorpagina van de publicatie
The Signal. Digital Preservation. Washington: Library of Congress, s.a.

'The Signal' is een door de Amerikaanse Library of Congress opgerichte blog rond digitale duurzaamheid.

website openen | meer

Enquête over opleidingsbehoeften rond digitale preservering/conservering | Nieuwsbericht | 07-07-2011

Logo DigCurV
07-07-2011

Als onderdeel van het door de EU gefinancierde project Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV) doet de Universiteit van Göttingen onderzoek naar de opleidingsbehoeften van medewerkers in culturele instellin

lees verder

Born-digital bijzondere collecties. Rapport van de werkgroep Born‐digital van de UKB‐commissie Bijzondere Collecties | Documentatie | 30-08-2011

Voorpagina van de publicatie

De kern van dit rapport is de mogelijke rol van Bijzondere Collecties met betrekking tot duurzame toegankelijkheid van born‐digital academisch erfgoed. Daarnaast zijn er bijzondere collecties die niet door wetenschappelijk onderzoek of universiteit zijn gecreëerd, maar ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden gecollectioneerd, zoals...

rapport openen | meer