Zoeken: Digitale duurzaamheid

Resultaat 61 - 70 van 138

Resultaten

Discussienamiddag 'Save the data - Duurzame opslag van digitale data' | Agendabericht | 03-09-2012

Weggegooide floppy disks op straat
21-09-2012

Wordt uw archief, bibliotheek, museum of bedrijf ook geconfronteerd met een niet-aflatende stroom van documenten? Stelt u zich vragen bij het beheer of de bewaring ervan? Maakt u zich zorgen over de leesbaarheid van uw documenten in de toekomst? Lias - KU Leuven organiseert op vrijdag 21 september 2012 een discussienamiddag rond de problematiek van duurzame opslag van digitale data en de uitdagingen voor de toekomst.

lees verder

Naar een duurzame digitale infrastructuur voor de cultureel-erfgoedsector | Nieuwsbericht | 05-11-2014

Man aan boekscanner
05-11-2014

In het recentste nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed vindt u een artikel dat ingaat op de digitale noden van enkele erfgoedinstellingen: een museum, een archief en een erfgoed­bibliotheek. De stand van zaken bij het Letterenhuis, het MIAT en de OB Brugge illustreert de digitale toestand van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. lees verder

Begeleide invulsessie Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit | Agendabericht | 22-02-2019

Enkele mensen staan met laptops aan een tafel
07-05-2019

Op 15 januari werd de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit van PACKED gelanceerd. Dankzij deze tool kunnen organisaties uit het brede culturele veld hun digitale maturiteit inschatten. Wie graag wat extra ondersteuning en context wil bij het gebruik van de tool, kan op 7 mei deelnemen aan een begeleide invulsessie.

lees verder

Rapport over digitaal erfgoed in Vlaanderen | Nieuwsbericht | 19-10-2016

Taartdiagram 'open data'
19-10-2016

In 2014 polste de bevraging voor het Cijferboek cultureel erfgoed voor het eerst naar het duurzaam beheer van digitaal erfgoed. FARO stelde op basis hiervan een rapport samen over de digitale collecties en de digitale infrastructuur die de erfgoedorganisaties beheren, en over hun digitaliseringsactiviteiten.

lees verder

Vorming 'Basisvorming digitaliseren, digitaal bewaren en online publiceren' [Traject 'Duurzaam Digitaal Beheren' | Module 6] | Agendabericht | 16-01-2014

Abstractie van een document
03-11-2014

Deze module biedt een instap in de wereld van het digitaliseren, digitaal bewaren en online publiceren van documentaire collecties.

lees verder

Ontwikkel uw digitale duurzaamheid met het scoremodel voor e-depots | Nieuwsbericht | 17-12-2012

Voorbeeld van een scoregrafiek op basis van het model
17-12-2012

Er zijn heel wat standaarden en tools beschikbaar om te bepalen waaraan duurzame digitale bewaring moet voldoen – de bekendste is OAIS. Probleem bij dit soort instrumenten is dat ze bol staat van jargon en daardoor weinig enthousiasme opwekken bij kleinere erfgoedorganisaties, laat staan bij particulieren.

lees verder

Gesprek over 'digitaal geheugenverlies' op Klara | Nieuwsbericht | 02-04-2015

Digitaal geheugenverlies Collectieve amnesie
02-04-2015

Eind november 2014 organiseerde Theater Zuidpool een publiek debat over digitaal geheugenverlies. Op zaterdagmiddag 28 maart voerden twee gasten van toen, Trudi Noordermeer (hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen) en Rony Vissers (coördinator PACKED vzw), een gelijkaardig gesprek met Werner Trio in het radioprogramma Trio op Klara.

lees verder

Colloquium 'Saving the web: the promise of a Belgian web archive' | Agendabericht | 28-06-2019

Afbeelding van een zaal mensen tijdens een presentatie
18-10-2019

Op 18 oktober organiseert de KBR een colloquium over webarchiving. Dit vindt plaats in het kader van het project PROMISE, dat is opgestart in 2017 om een antwoord te formuleren op de dringende vraag rond het bewaren van het Belgische web. Dit vormt namelijk een belangrijk deel van de Belgische uitgaves en geschiedenis voor toekomstige generaties. Het doel van het project is daarom een federale strategie voor het bewaren van het Belgische web uit te werken. 

lees verder

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren publiceert advies digitaal erfgoed | Nieuwsbericht | 30-04-2013

Voorpagina 'Waardeer Samenwerking'
30-04-2013

De Nederlandse Taalunie probeert Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed te stimuleren. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft hierover nu een advies uitgebracht. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek leverde een bijdrage door deelname aan een werkconferentie in juni 2012.

Het volledige advies vindt u in ons documentatie-overzicht. Hieronder de samenvatting.

lees verder