Zoeken: Digitale duurzaamheid

Resultaat 71 - 80 van 141

Resultaten

Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’ | Activiteit | 30-01-2014

Jonge man met e-reader
12-2013 - 12-2014

In opdracht van de Vlaamse overheid voerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een onderzoek uit dat kan dienen als vertrekpunt voor het realiseren van een kader voor de deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen.

lees verder

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid. Werkplan 2013-2018 | Documentatie | 23-10-2013

Voorpagina van de publicatie
van Kersen, Janneke. Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid. Werkplan 2013-2018. Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid, 2013.

In de Strategische Agenda, die de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) in juni 2012 presenteerde, werd in grote lijnen de urgentie van het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van gedigitaliseerd en digital-born erfgoed aan de orde gesteld. De volgende stap was dat dit verhaal op grote lijnen moest worden omgezet naar een werkplan...

rapport openen | meer

Haalbaarheidsstudie naar een digitaal ecosysteem voor de culturele sector | Activiteit | 21-04-2017

Netwerkdiagram
01-2017 - 05-2017

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en enkele van haar partners maken deel uit van de klankbordgroep en een focusgroep van het onderzoek.

lees verder

Toekomst voor ons digitaal geheugen (2). Strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid | Documentatie | 16-07-2012

Voorpagina van de publicatie

Grootscheepse digitalisering heeft de samenleving veel goeds gebracht. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden: de dragers van digitale informatie slijten en snel veranderende software en hardware kunnen ertoe leiden dat informatie al binnen enkele jaren onbruikbaar wordt. Zowel in de wetenschap als bij de overheid en in het cultureel erfgoed...

boek openen | meer

Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections | Documentatie | 09-10-2014

Voorpagina van de publicatie
Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections. Den Haag: International Federation of Library Associations and Institutions, 2014.

Digitization guidelines have proliferated in many forms over the last fifteen years, and all of them reflect a set of best practices that continues to evolve. These guidelines attempt to complement this body of knowledge by addressing the specific needs related to planning digitization projects for rare and special collections. They are...

rapport openen | meer

PACKED stelt Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit voor | Agendabericht | 22-02-2019

Enkele mensen staan met laptops aan een tafel
26-02-2019

Op 15 januari werd de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit van PACKED gelanceerd. Dankzij deze tool kunnen organisaties uit het brede culturele veld hun digitale maturiteit inschatten. Nu wordt de tool op twee evenementen voorgesteld.

lees verder

Presentaties vergadering Platform Digitale Duurzaamheid beschikbaar | Nieuwsbericht | 17-04-2013

Aanwezigen in de zaal in het Felixarchief
17-04-2013

Op 15 maart 2013 vond in het FelixArchief Antwerpen de tweede algemene vergadering plaats van het Platform Digitale Duurzaamheid.

De bijzonder boeiende presentaties (en enkele sfeerbeelden) van deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.digitaleduurzaamheid.be:

lees verder

Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed | Nieuwsbericht | 18-12-2015

18-12-2015

De Taaluniecommissie Cultureel Erfgoed heeft succesfactoren en aanbevelingen geformuleerd om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van digitaal erfgoed beter te laten verlopen.

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft de aanbevelingen in ontvangst genomen en aan de commissie gevraagd ze onder de aandacht te brengen bij de bevoegde bewindspersonen, hun medewerkers en andere belanghebbenden in de erfgoedsector.

lees verder

Congres 'Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid' | Agendabericht | 24-10-2013

Zicht vanuit het publiek op het NCDD-congres 2009
11-11-2013

Op maandag 11 november 2013 organiseert de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) haar jaarlijkse congres. Het thema van dit jaar is: 'Partners aan het woord'.

lees verder

Minicongres en cursus: leren preserveren | Agendabericht | 23-08-2017

Connect ideas
21-09-2017

Het Nieuwe Instituut organiseert in samenwerking met Netwerk Digitaal Erfgoed, BRAIN, KVAN en het Kennisplatform professionalisering een mini-congres over digitale duurzaamheid op 21 september in Rotterdam.

lees verder