Zoeken: Digitale duurzaamheid

Resultaat 71 - 80 van 138

Resultaten

Nederlandstalige versie 'The Digital Curator Game' online | Nieuwsbericht | 23-10-2013

Bordspel The Digital Curator Game
23-10-2013

Het spel The Digital Curator Game, dat werd ontwikkeld door Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV), is sinds kort ook in het Nederlands te downloaden. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).

lees verder

Brugs erfgoed in nieuwe online catalogus | Nieuwsbericht | 27-01-2017

Bedrijvigheid in de conservenfabriek van Troffaes - Erfgoedbrugge.be
27-01-2017

Met de slogan ‘Beleef erfgoed waar je wil’ lanceerde Erfgoedcel Brugge samen met verschillende Brugse erfgoedpartners de gloednieuwe website www.erfgoedbrugge.be. Het rijke Brugse erfgoed werd de laatste jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Een gemeenschappelijk platform drong zich op.

lees verder

Nederlandse Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid stelt Strategische Agenda voor | Nieuwsbericht | 08-06-2012

Voorpagina Strategische Agenda CCDD
08-06-2012

Op dinsdag 5 juni 2012 heeft de Nederlandse Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) haar Strategisch Agenda voorgesteld tijdens de bijeenkomst 'Digitale collecties voor de eeuwigheid?' in Den Haag. De voorstelling vond plaats onder het motto: 'Het is niet vanzelfsprekend dat digitale culturele data voor de toekomst behouden blijft. De CCDD stimuleert de Nederlandse erfgoedinstellingen zich te beraden op de organisatie van digitale duurzaamheid in de culturele sector.'

lees verder

SARC brengt advies uit over VIAA | Nieuwsbericht | 16-06-2014

Logo's SARC en VIAA
16-06-2014

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) bracht vorige week op eigen initiatief advies uit over het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). De SARC hoopt dat de volgende Vlaamse Regering VIAA zal verderzetten, rekening houdend met de aandachtspunten die SARC in het advies aanreikt. lees verder

Leestip: hoe duurzaam is digitalisering? | Nieuwsbericht | 10-01-2019

Foto van een server
10-01-2019

Alles opslaan en archiveren, is dat eigenlijk wel ecologisch duurzaam? Digitalisering heeft een keerzijde: het is een belasting voor het milieu. De Nederlandse organisatie DEN uitte in haar nieuwsbrief het goede voornemen om in 2019 meer aandacht te besteden aan circulaire ICT, door er kennis over te delen en bijeenkomsten te organiseren. Ze trappen dit thema af met een artikel van prof. dr. ir. Jan Rotmans, een autoriteit op het gebied van transitie en verduurzaming. lees verder

Algemene vergadering Platform Digitale Duurzaamheid | Agendabericht | 21-02-2013

Logo Platform Digitale Duurzaamheid
15-03-2013

Op 15 maart 2013 vindt in het FelixArchief Antwerpen de tweede algemene vergadering plaats van het Platform Digitale Duurzaamheid.

Agenda

  • Inleiding door Inge Schoups, voorzitter van het Platform Digitale Duurzaamheid
  • SODA - Overdacht van digitaal archief in 10 stappen (Stephanie Aertsen, AMVB)
  • SIP Creator UGent (Ariane Van De Vijver, Universiteitsbibliotheek Gent)

Pauze

lees verder

Vlaamse Regering besluit VIAA voort te zetten | Nieuwsbericht | 30-09-2015

Tekening van fictieve machine die analoge dragers omzet in digitale bestanden
30-09-2015

De opdracht van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt verder gezet. De Vlaamse Regering maakte daarvoor tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2016 een budget vrij van 2,7 miljoen euro bovenop de 1,3 miljoen euro die reeds voorzien was.

lees verder

Nominatie ‘The Belgian Press from the Great War’ voor UNESCO Memory of the World | Activiteit | 21-04-2017

Duitse soldaten tenmidden van de lokale bevolking in Noord-Frankrijk
09-2015 - 09-2017

Namens een consortium van Vlaamse en federale erfgoedorganisaties coördineert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de nominatie van de opname van de Belgische pers uit de Eerste Wereldoorlog in het Memory of the World-register van UNESCO. We verzorgen de invoer van de digitale en papieren collectie-items in Abraham - Catalogus van Belgische kranten, zodat die kan dienen als centrale ingang op de virtuele collectie.

lees verder

Bijeenkomst 'Digital Roadmap for Long Term Access to Digital Heritage' | Agendabericht | 23-10-2013

404-foutmelding in Wikipedia
05-12-2013

Op donderdag 5 december 2013 vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats over de UNESCO Digital Roadmap. De Digital Roadmap komt voort uit de Unesco Vancouver Declaration uit 2012 en heeft als doel nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen overheden, erfgoedinstellingen en de ICT-industrie op het gebied van digitale duurzaamheid. Diverse internationale experts belichten tijdens de bijeenkomst de uitdagingen rond samenwerking op het gebied van digitale duurzaamheid.

lees verder

Digitale noden van Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Behoefteanalyse voor het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) | Documentatie | 07-03-2017

Voorpagina van de publicatie

Opdat het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) in de toekomst ook voor de digitale duurzaamheid van niet-audiovisuele collecties een rol zou kunnen spelen, is input gevraagd van de cultureel-erfgoedsector. Een instituut als het VIAA kan immers alleen optimaal functioneren als de diensten die het aanbiedt aansluiten op de noden van de sector en...

meer