Zoeken: Conservering

Resultaat 81 - 90 van 440

Resultaten

Cursus 'Bewaren en beheren van fotocollecties' | Agendabericht | 23-02-2011

Logo VSPW Gent
28-02-2011 - 04-04-2011

Archiveren krijgt een heel nieuwe dimensie wanneer het gaat om fotografische collecties.
De meeste archieven bezitten foto’s en/of negatieven gemaakt volgens oude of recentere fotografische technieken. Niet alleen het digitaliseren en ontsluiten ervan is een opgave, ook het bewaren en raadpleegbaar houden is een echte uitdaging. Hierbij spelen identificatie van de gebruikte techniek en een inzicht in de factoren van verval een grote rol.

lees verder

'Choices in Conservation - Practice versus Research' (ICOM-CC Graphic Documents Working Group Interim Meeting) | Agendabericht | 01-10-2010

Koninklijke Bibliotheek van Denemarken
06-10-2010 - 08-10-2010

De Interim Meeting van de ICOM-CC Graphic Documents Working Group in 2010 wordt gehost door de Konklijke Bibliotheek van Denemarken en is gewijd aan de toepassing en verspreiding van recent wetenschappelijk onderzoek en de praktijk op het gebied van het behoud van grafische documenten.

lees verder

Cold storage seminar rapport | Documentatie | 28-06-2011

Voorpagina van de publicatie
Cold storage seminar rapport. British Library/Preservation Advisory Centre, 2011.

Cold storage is used to slow down the rate of deterioration of rapidly degrading materials, especially film-based materials found in audiovisual and photographic collections. This seminar looked at the science behind cold storage and its use by the British Library.

rapport openen | meer

Papier in gevaar. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen na 1800 | Documentatie | 26-05-2010

Papier in gevaar. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen na 1800. Brussel: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1994.

Dit onderzoek werd in dezelfde tijd uitgevoerd dat er in Nederland een vergelijkbare steekproefsgewijze schade-inventarisatie werd uitgevoerd, eveneens in de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, en richt zich vooral op de verzuring van papier. Een aantal factoren werd door meting vastgesteld: RV, Handvouwgetal, Ph-meting,...

meer

Papier in gevaar 2. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen voor 1800 | Documentatie | 28-05-2010

In een steekproefsgewijs (zeer beperkte steekproef) uitgevoerd schade-inventariserend onderzoek naar de collecties van de Koninklijke Bibliotheek Brussel en het Nationaal Archief van België uit de periode tot 1800, wordt vastgesteld welke de meest voorkomende schades in de collecties zijn. Bij handschriftelijk materiaal komen vergeling, verzwakt...

meer

Bewaarcollecties in gevaar?! Project BEA onderzoekt ter plaatse | Documentatie | 28-05-2010

Tubeeckx, Liv, Sylvia Matthys, and Sigrid Van der Auwera. "Bewaarcollecties in gevaar?! Project BEA onderzoekt ter plaatse." Bibliotheek- & archiefgids 81, no. 6 (2005): 27-31.

wetenschappelijk artikel openen | meer