Zoeken: Kwaliteitslabel

Resultaat 1 - 10 van 45

Resultaten

Infodossier Kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek | Dossierpagina | 06-06-2010

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 is het erkenningssysteem of het toekennen van een kwaliteitslabel uitgebreid van musea naar culturele archiefinstellingen én erfgoedbibliotheken. Dit betekent dat elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Lees verder

Advies en informatie | Dossierpagina | 06-06-2010

Informatie van de overheid

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid vindt u alle benodigde informatie om een aanvraag in te dienen, waaronder de handleiding met toelichting over het invullen van uw aanvraagformulier. Om je aanvraag 'in het klad' voor te bereiden kan je het aanvraa

Lees verder

Zeven erfgoedbibliotheken ontvangen een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid | Nieuwsbericht | 06-07-2011

Erkende Erfgoedbibliotheek
06-07-2011

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties zoals erfgoedbibliotheken, archieven en musea door het uitreiken van een kwaliteitslabel. In het voorjaar 2011 dienden dertien organisaties een aanvraag in, waarvan het merendeel een aanvraag als erfgoedbibliotheek.

lees verder

Erkende erfgoedbibliotheken | Dossierpagina | 22-06-2016

In Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel negen door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheken:

Lees verder

Voorwaarden en criteria | Dossierpagina | 06-06-2010

Algemene voorwaarden

Volgens het Cultureel-erfgoeddecreet van 2017 moet elke collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die een kwaliteitslabel wil behalen en behouden, voldoen aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

Lees verder

Procedure | Dossierpagina | 06-06-2010

Het kwaliteitslabel is van onbepaalde duur en hoeft dus maar eenmaal aangevraagd te worden. Zolang de collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie
voldoet aan de voorwaarden, behoudt de organisatie haar label.

De kwaliteitslabels worden jaarlijks toegekend. In grote lijnen verloopt de procedure als volgt:

Lees verder

Adviesverlening | Activiteit | 02-06-2010

Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven
01-2010 - 12-2023

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Ze doet hiervoor een beroep op haar medewerkers en de partnerbibliotheken binnen haar netwerk.

lees verder

Leidraad bij de aanvraag van een kwaliteitslabel | Nieuwsbericht | 16-12-2010

Logo van Erkende Erfgoedbibliotheek
16-12-2010

Om bibliotheken te helpen bij het opmaken van een dossier voor het behalen van het kwaliteitslabel heeft de Vlaamse Erfgoedbibliotheek nu een handige leidraad opgemaakt. Die bundelt alle informatie die door de overheid zelf via verschillende documenten wordt verschaft in één tekst. Die wordt verder aangevuld en geconcretiseerd met verdere toelichting bij de vragen en nuttige tips over hoe ze te beantwoorden. De leidraad kan ook gelezen worden als een beschrijving van hoe erfgoedbibliotheken op een kwaliteitsvolle, duurzame en evenwichtige manier omgaan met hun cultureel-erfgoed. lees verder

15 januari: uiterste indiendatum aanvraag kwaliteitslabel | Nieuwsbericht | 14-11-2010

Erkenningsteken van Erkende erfgoedbibliotheek
14-11-2010

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kan elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het aanvragen van een dergelijk kwaliteitslabel verloopt volgens een procedure. Nieuwe dossiers kunnen slechts éénmaal per jaar ingediend worden. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 15 januari 2011.

lees verder

Collegagroepen 'Migratie en cultureel efgoed' | Agendabericht | 26-03-2012

Logo FARO
26-04-2012

FARO organiseert in 2012 in samenwerking met onder andere Erfgoedcel Brussel, Stemmen uit Babel, Amsab-ISG en het Minderhedenforum een reeks collegagroepen ‘Migratie en cultureel erfgoed’. Tijdens de collegagroepen kunnen ervaringen rond migratie en interculturaliteit worden uitgewisseld maar wordt ook verdieping gezocht door diverse thema’s aan te boren.

lees verder