UPLA

Een statistisch model voor schadeonderzoek in erfgoedbibliotheken

UPLA is de afkorting van Universal Procedure for Library Assessment. De UPLA-methode geeft op een snelle manier inzicht in de staat en raadpleegbaarheid van complete bibliotheekcollecties. Het model werd in 2013-2014 ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is eigenaar-beheerder van UPLA en stelt alle elementen van UPLA in digitale vorm ter beschikking. Als tegenprestatie vragen we om de resultaten van een UPLA-onderzoek aan te leveren voor opname in het Vlaams Schaderegister. Dit register (in opbouw) verzamelt onderzoeksdata over de mate en ernst van de schadebeelden in erfgoedbibliotheekcollecties in Vlaanderen en Brussel.

Het UPLA-model bestaat uit:

 • Een handleiding voor het stap voor stap uitvoeren van de UPLA-screening
 • De Schadeatlas bibliotheken als hulpmiddel bij het beoordelen van schadebeelden
 • Een set formulieren om alle onderzoeksgegevens mee te verzamelen
 • Een databank in Excel voor de dataverwerking en rapportering

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ondersteunt erfgoedbibliotheken die met UPLA aan de slag gaan. We voorzien volgende instrumenten:

 • Een tweedaagse vorming voor bibliotheekmedewerkers om de UPLA-methode aan te leren
 • Een pool van deskundigen, die u kan inschakelen om een UPLA-onderzoek in uw bibliotheek te begeleiden of uit te voeren
 • Een gratis te ontlenen UPLA-koffer met de nodige hulpmiddelen om een onderzoek uit te voeren
 • Een sjabloon in Word voor de opmaak van een eindrapport met de resultaten van een UPLA-onderzoek

In dit online dossier vindt u meer uitgebreide achtergrondinformatie.

Wilt u UPLA toepassen of heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen over UPLA of neem contact op met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Twintigkantige dobbelsteen Twintigkantige dobbelsteen Twintigkantige dobbelsteen Twintigkantige dobbelsteen

 • Dossierpagina
 • |
 • 06-08-2015