Publicatiegegevens

Laatste nummer van Le Précurseur en eerste nummer van de  voortzetting ervan, Le Nouveau Précurseur (15/16 december 1902)

Records in de krantendatabank Abraham bevatten de volgende gegevens over de krantentitels:

  • De bibliografische kenmerken van de krant (titel, plaats van uitgave, uitgever, verschijningsperiode)
  • Diverse soorten annotaties ((onder)titel varieert; niet verschenen van/tot; frequentie)
  • Mogelijke relaties met andere krantentitels (voortzetting van/voortgezet door; met supplement/supplement van; andere editie van)

 

Als een krant van titel wijzigt, wordt een nieuw record aangemaakt, behalve als het een zeer kleine wijziging betreft (bijv. een andere spelling).

De ondertitel van kranten verandert nogal eens. In Abraham worden alle bekende ondertitels opgenomen, met de oudste als eerste.

Dit geldt ook voor de plaats van uitgave. Ook die is onderhevig aan verandering en in Abraham worden alle bekende plaatsen van uitgave geregistreerd, met de oudste als eerste.

Abraham is naast een catalogus ook een online repertorium van de Belgische pers. Daarom is veel aandacht besteed aan het correct opnemen van de verschijningsperiode van een publicatie (informatie die niet in een typische bibliotheekcatalogus zit).

Ook de onderlinge relaties tussen krantentitels zijn met zorg ingevoerd. Kranten worden immers regelmatig voortgezet onder een andere titel, worden samengevoegd of gesplitst in meerdere publicaties. Via Abraham is de 'stamboom' van de opgenomen kranten te reconstrueren.

  • Dossierpagina
  • |
  • 27-01-2011