Onderwerpsgegevens

De gazet van Leuven (24-02-1918)

Records in de krantendatabank Abraham bevatten de volgende gegevens over de inhoud van de kranten:

  • Geografische termen geven aan voor welke stad of streek een krant bestemd was.
  • Inhoudelijke trefwoorden geven aan om welk type krant het gaat (bijv. vakbladen, vakbondspers, sportbladen) en, indien van toepassing, welke strekking een krant vertegenwoordigt (bijv. katholieke pers, liberale pers, socialistische pers).

Geografisch

Als er enkel gezocht kon worden op plaats van uitgave, was het niet mogelijk om kranten bestemd voor een bepaalde streek terug te vinden. Een krant wordt immers niet per se uitgegeven in de plaats of regio waarnaar zij zich richt. Een krant bedoeld voor het Meetjesland, kan in Brussel gepubliceerd zijn. Ook kan de plaats van uitgave later zijn veranderd.

Inhoudelijk

De titel van een krant alleen geeft vaak geen of onvoldoende informatie over het soort krant of de strekking ervan. De inhoudelijke termen maken het mogelijk om niet alleen op gekende titels of woorden uit de titel te zoeken, maar ook om onbekende krantentitels te ontdekken van een bepaald type of een bepaalde signatuur.

Om het geheel zo overzichtelijk mogelijk te houden, werden de kranten inhoudelijk onderverdeeld in zes overkoepelende categorieën: doelpubliek, politiek, religie, vrije tijd, werk en handel, en conflict, oorlog en vrede. Sommige trefwoorden behoren tot meerdere groepen en aan veel krantentitels is meer dan één krantentype toegewezen.

  • Dossierpagina
  • |
  • 27-01-2011