Beschikbaarheidsgegevens

Lade van een magazijnkast met kranten op microfilm

Records in de krantendatabank Abraham bevatten de volgende gegevens over de beschikbaarheid van de kranten:

  • Een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van het bezit per instelling, opgedeeld in papier, microvorm en digitaal
  • Links naar gedigitaliseerde kranten in de deelnemende instellingen, indien aanwezig

Het belangrijkste doel van de krantendatabank is het in kaart brengen van het totale krantenbezit ten lande. Daarom is veel zorg besteed aan het zo gedetailleerd mogelijk invoeren van de beschikbaarheid van de krantentitels. Niet alle instellingen beschikken echter over informatie tot op editieniveau.

Afhankelijk van de beschikbare informatie worden edities aangeduid met jaargang(jaar)editie (bijv. 2(1896)21) of met de verschijningsdatum (bijv. 26-10-1895).

Voor reeksen wordt, indien bekend, de volledigheid aangegeven (volledig; ontbrekende delen; onvolledig).

Door te klikken op het acroniem van een bewaarinstelling wordt bijkomende informatie getoond: naam en adres van de instelling, telefoonnummer, e-mailadres, website en openingsuren.

Als een instelling een gedigitaliseerde titel online aanbiedt, dan kunt u vanuit Abraham doorklikken naar de betrokken webstek. Dat is bijvoorbeeld het geval bij De Poperingsche keikop, een frontblaadje uit de Eerste Wereldoorlog, dat is te vinden op de website Historische Kranten. In veel gevallen is het technisch nog niet mogelijk om rechtstreeks naar de specifieke krant te linken.

  • Dossierpagina
  • |
  • 27-01-2011