Nood aan een Europese uitzondering voor anoxiebehandeling van erfgoed

Boekblok aangetast door houtworm

In de cultureel-erfgoedsector is een anoxiebehandeling met behulp van stikstof sinds lange tijd ingeburgerd als een veilige én ecologische methode om erfgoed te behandelen tegen insectenvraat. Ook erfgoedbibliotheken maken gebruik van deze techniek. 

Het gebruik van stikstof wordt gereguleerd door de Europese Biocidenwetgeving. De wetgeving voorziet in een uitzondering voor stikstof uit gasflessen wanneer die worden aangewend voor de behandeling van erfgoed. Stikstofgeneratoren, die stikstof rechtstreeks uit de lucht winnen, zijn echter momenteel volgens de letter van de wet niet toegestaan. ICOM en ICOMOS spannen zich daarom in om een uitzondering voor in situ gegenereerde stikstof te bekomen.

Wie hun initiatief wil steunen, kan dat door te reageren op de publieksbevraging van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, en dit tot 18 januari!

Meer informatie en instructies op de website van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-12-2019
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)