Informatiedag subsidielijn voor digitale collecties in het kader van Europeana (CIP - ICT PSP)

Logo ICT PSP

Op 8 maart 2011 organiseert de Europese Commissie een informatie- en netwerkdag over de subsidielijn digitale collecties in het kader van Europeana binnen het CIP ‘ICT policy support programme'. De voertaal is Engels. Het CIP ‘ICT policy support programme’ heeft een subsidielijn voor digitale collecties in het kader van Europeana.

Het programma subsidieert drie soorten projecten:  

  • het aggregeren van digitale collecties
  • het digitaliseren van collecties
  • verdere ontwikkeling van Europeana (website en awareness raising)

Deze informatie- en netwerkdag is bedoeld voor alle geïnteresseerden. Tijdens de dag komt u meer te weten over de mogelijkheden van het subsidieprogramma en kunt u potentiële (buitenlandse) partners ontmoeten. 

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie. Zie ook het nieuwsbericht op deze websites voor aanvullende links.

Details
Date 
08-03-2011
Practical
Location 

Jean Monnet-gebouw
Luxemburg

 

Time 

9.00 – 17.00 uur

  • Agendabericht
  • |
  • 21-02-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)