Visienota over het Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk goedgekeurd

Platte beeldbuis toont enigmatische bliepbliep in pasteltinten

De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2017 de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een cruciale heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het bewaren, verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele content kan worden gestimuleerd in een omgeving die digitaliseert onder invloed van nieuwe technologieën.

De Vlaamse minister van Cultuur zal de elementen van deze nota vertalen naar een concreet actieplan. In de nota kondigt de minister ook aan dat de overheid streeft naar een kader voor de wettelijke deponering van digitale publicaties. Momenteel legt de Koninklijke Bibliotheek van België de laatste hand aan het kader voor de wettelijke deponering van digitale publicaties. De KBR zal dit doen via een centraal consultatiemodel, waarbij het de intentie is om de mogelijkheid te voorzien om een decentrale toegang te organiseren. De Vlaamse overheid vindt het, net zoals de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die hier onderzoek naar heeft gedaan, immers cruciaal dat enkele belangrijke bibliotheken in Vlaanderen ook gebruik kunnen maken van het depot. Daarnaast zal de KBR, in dialoog met de verschillende gemeenschappen, een kwaliteitskader op poten zetten. Op die manier wordt de toegang tot digitale publicaties voor de komende generaties gegarandeerd.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-01-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)