Gratis Schadeatlas voor deelnemers aan Informatie aan Zee

Voorpagina van de Schadeatlas bibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en het Nederlandse Bureau Metamorfoze bieden deelnemers aan Informatie aan Zee een gratis exemplaar aan van de Schadeatlas. Aanleiding is de IAZ-sessie "Naar een Vlaamse Metamorfoze – tools voor grootschalige krantendigitaliseringprojecten" en het verschijnen van een tweede, herziene editie van de Schadeatlas bibliotheken.

Schadeatlas

De Schadeatlas bibliotheken is een hulpmiddel bij het uitvoeren van een schadeonderzoek van bibliotheekcollecties volgens de Universal Procedure for Library Assessment (UPLA), een statistisch model dat in 2013 is ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. De publicatie geeft in woord en beeld een beschrijving van alle schadegevallen die relevant zijn bij de ontwikkeling van een behouds- en beheerplan. Los daarvan kan je hem ook gebruiken om inzicht te krijgen in de verschillende schades binnen een bibliotheekcollectie. De eerste editie is volledig uitgeput. Medio september verschijnt de tweede, licht herziene versie.

Er bestaat ook een Schadeatlas archieven (inclusief tropische schades) voor archiefmateriaal, uitgegeven door Nederlandse Bureau Metamorfoze, die eveneens op Informatie aan Zee beschikbaar zal zijn.

Het aanbod is alleen geldig voor wie vóór 12 september een exemplaar besteld via mail aan info@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be. Vergeet niet te vermelden voor welke organisatie of opleiding je dit boek besteld en of je een Bibliotheekatlas, een Archievenatlas of beide publicaties wenst. De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en het Nederlandse Bureau Metamorfoze behouden het recht om aanvragen niet te honoreren.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken Informatie aan zee

Op vraag van de VVBAD organiseert de Vlaamse Erfgoedbibliotheken op vrijdag 20 september vanaf 9u30 in zaal Permeke een informatiesessie voor beheerders van bibliothecair erfgoed. Tijdens deze sessie wil de vzw kort de verschillende tools en initiatieven voorstellen die ze de voorbije jaren samen met haar partnerbibliotheken heeft ontwikkeld. Daarnaast willen de sprekers met de sector in gesprek gaan om te komen tot een concrete aanpak voor deze ambitieuze digitaliseringscampagne: wie weet een eerste stap op weg naar een Vlaamse Metamorfoze?

  • Wat het conserverings- en digitaliseringsprogramma Metamorfoze in Nederland heeft gerealiseerd verneem je van programmamanager Marg van der Burgh.
  • Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) praat over Abraham 1800-2020. Dit project brengt het volledige krantenbezit sinds 1800 in kaart. Een selectie hiervan zal tevens worden gedigitaliseerd.
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) en Raf Schepers (Bibliotheek Hasselt Limburg) presenteren een methodiek en hulpmiddelen voor het waarderen van bibliothecair erfgoed en kranten in het bijzonder.
  • Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent) heeft het over een conditietool om te bepalen welke kranten gedigitaliseerd kunnen worden. De verzuring van het papier bedreigt immers deze cruciale bronnen van informatie.
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) licht onze plannen voor de vernieuwde Collectiewijzer toe. Dit instrument kan krantenbeherende instellingen helpen om digitaliseringsprioriteiten te bepalen en onderlinge afspraken te maken.
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-08-2019
  • |
  • Jana Hendrickx (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)