Tentoonstelling 'Anima Academiae Bibliotheca'

Voorpagina tentoonstellingscatalogus Anima Academiae Bibliotheca

Naar aanleiding van het emeritaat van prof. dr. Jan Roegiers organiseert de  KULeuven een tentoonstelling over dertig jaar aanwinsten (1980-2010) voor de Centrale Bibliotheek, het Universiteitsarchief & Kunstpatrimonium van de Leuvense universiteit. Enkele daarvan zijn echte topstukken. Andere zijn gewoon interessante of aardige stukken die exemplarisch zijn voor een collectie. Ook zijn er enkele curiosa die de diversiteit van het bezit belichten. Ze werden alle verworven onder de auspiciën van prof. dr. Jan Roegiers, die gedurende meer dan dertig jaar aan het hoofd stond van het Universiteitsarchief & Kunstpatrimonium en ruim vijftien jaar aan het hoofd van de Universiteitsbibliotheek.

Heel in het bijzonder heeft Jan Roegiers zich ingespannen voor het zogeheten academisch erfgoed. Daarmee trad hij in het voetspoor van zijn achttiende-eeuwse voorganger Jan Frans van de Velde. Het universiteitsarchief dat aan het einde van het Ancien Régime door Van de Velde in veiligheid was gebracht, is door toedoen van Jan Roegiers weer in zijn Leuvense thuishaven beland. Meer in het algemeen herwon onder zijn bewind de bibliotheek aan glans. Ze werd weerom het kloppend hart van de universiteit. Of naar het woord van de zeventiende-eeuwse bibliothecaris Puteanus, de ziel van de Academie, Anima Academiae Bibliotheca.

Naar aanleiding van het emeritaat van professor Jan Roegiers wordt ook het vriendenboek Anima Academiae Bibliotheca voorgesteld, waarin meer dan zestig auteurs – collega’s en vrienden van Jan Roegiers - een kleine bijdrage leverden. Het kan als een bijzonder gedocumenteerde en rijk geïllustreerde catalogus van de tentoonstelling gelezen worden, en bevat ook de tekst van het afscheidscollege dat professor Roegiers gaf op 19 februari 2010 in de promotiezaal van de Universiteitshal. Daarin hield hij een stevig pleidooi voor de valorisatie van het academisch erfgoed.

 

Aanvullende informatie 

De fraai vormgegeven catalogus van Anima Academiae Bibliotheca is ter plaatse te koop aan € 35. Het boek kan ook besteld worden via e-mail. De verzendingskosten bedragen € 5 voor België en € 10 voor het buitenland.

Details
Datum 
10-06-2010 - 25-08-2010
Praktisch
Locatie 

Tentoonstellingszaal van de Centrale Bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein, 3000 Leuven

Tijd 

Maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u

  • Agendabericht
  • |
  • 04-06-2010
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)