Tentoonstelling 'De diaspora van het Armeense boek 1512–2012'

Armeense letters en hun uitspraak, in een boek gedrukt in Amsterdam in 1711

Van 13 juni tot en met 9 september 2012 is bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam de tentoonstelling 'De diaspora van het Armeense boek 1512–2012' te zien. De tentoonstelling geeft een beeld van vijf eeuwen Armeense boekdrukkunst en daarmee van de verspreiding van Armeniërs en hun cultuur over Europa, het Nabije en het Verre Oosten.

Armeense boeken in Amsterdam

Vijfhonderd jaar geleden werd in Venetië voor het eerst een boek gedrukt in Armeense letters. Tot in de negentiende eeuw werden om technische en politieke redenen Armeense boeken buiten Armenië gedrukt. De Armeense boekdrukkunst ontwikkelde zich in Europese steden als Venetië en Constantinopel, en kwam in de zeventiende eeuw tot bloei in Amsterdam. Hollandse stempelsnijders en lettergieters maakten het zetsel waarmee Armeense letters konden worden gedrukt. Daarmee werden boeken geproduceerd voor Armeniërs in Amsterdam en ver daarbuiten.

De meeste in Amsterdam gedrukte Armeense boeken zijn aanwezig in de Bijzondere Collecties van de UvA. Zij worden in de tentoonstelling aangevuld met boeken die elders zijn verschenen en met fraai verluchte manuscripten. Daarnaast geeft de tentoonstelling in vogelvlucht een beeld van Armenië en van de Armeense gemeenschap in Amsterdam.

Sprekende voorwerpen in de tentoonstelling zijn onder meer het oudste gedrukte Armeense boek, verschenen in 1512 in Venetië, en de eerste in het Armeens gedrukte bijbel, die in 1668 in Amsterdam het licht zag. Te zien zijn ook Armeense drukletters die rond 1755 werden vervaardigd door de Haarlemse lettergieterij Enschedé. Een interactieve toepassing zet Armeense letters om in de bijbehorende klanken. Liturgische voorwerpen uit de Armeense Kerk aan de Kromboomssloot herinneren aan de eeuwenlange aanwezigheid van Armeniërs in Amsterdam.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie in het Engels en het Armeens, onder de titel The diaspora of Armenian printing 1512–2012. Het boek is geschreven door John A. Lane.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Armeense Ministerie van Cultuur en de Nationale Bibliotheek van Armenië in Jerevan. In de winter van 2012 is de tentoonstelling in Jerevan te zien.

Details
Datum 
13-06-2012 - 09-09-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 07-05-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)