Bijeenkomst collegagroep Handschriften op 25 november

Dit najaar starten we opnieuw met samenkomsten van de collegagroep ‘Handschriften’. Bedoeling van de collegagroep is de uitwisseling van praktijkgerichte informatie en kennis met collega’s van bibliotheken en andere erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor een handschriftencollectie. 

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst, die zal plaatsvinden op het Rijksarchief te Antwerpen op donderdag 25 november, staan de volgende punten op de agenda: 

  1. Tafelronde en kennismaking
  2. Presentatie door An Smets (KU Leuven) en Tjamke Snijders (KU Leuven) over het Magister Dixit-project
  3. Presentatie door Godfried Croenen en Laurent Breeus-Loos (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) over het registratieproject Comites Latentes en de samenwerking met Fragmentarium 
  4. Voorstelling van de middeleeuwse fragmenten van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren en hun ontsluiting op het Fragmentarium-platform
  5. Ieders verwachtingen omtrent de inhoud en de organisatie van de collegagroep

Aansluitend is er een broodjeslunch voorzien.

Collegagroepen

Als netwerkorganisatie zet de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken in op collegagroepen. Vanuit onze rol als diensverlenende organisatie voor instellingen met bibliothecair erfgoed willen we zo expertisedeling en samenwerking in de sector stimuleren. In collegagroepen komen professionals regelmatig samen in een informele, collegiale omgeving. Ze wisselen er kennis en ervaring uit en helpen elkaar met praktisch advies bij grote en kleine uitdagingen.

De deelnemers bepalen in onderling overleg welke vragen en thema's op de bijeenkomsten aan bod komen. Voorkennis of veel ervaring is zeker niet vereist. In een collegagroep kunnen collega's met expertise juist hun minder ervaren collega's ondersteunen. De enige voorwaarde is de bereidheid om bij te leren, je eigen ervaringen te delen en actief deel te nemen.

Details
Datum 
25-11-2021
Praktisch
Locatie 

Rijksarchief te Antwerpen
Door Verstraeteplaats 5
2018 Antwerpen

ligging

Tijd 

10u - 12u

Uiterste inschrijfdatum 

19 november 2021

Inschrijven 
  • Agendabericht
  • |
  • 05-11-2021
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)