Massaontzuring in de Koninklijke Bibliotheek. Het vervolgtraject 1999-2000

TitelMassaontzuring in de Koninklijke Bibliotheek. Het vervolgtraject 1999-2000
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1999
AuteursPorck, Henk J.
ReekstitelMetamorfoze-publicatie
Documentnummer8
Pagina's24
Publicatiedatum02/2001
InstituutKoninklijke Bibliotheek
PlaatsDen Haag
PlaatsingsnummerVEB-DB-1543 VEB-HB
SamenvattingDoor middel van kunstmatige, of versnelde veroudering wordt getracht om via extreme omgevingscondities in een klimaatkast het natuurlijke verouderingsproces van een materiaal te versnellen. Kunstmatige-verouderingstests worden veelvuldig gebruikt om de houdbaarheid van papier, c.q. de snelheid van het verval van papier te bepalen, en om het effect van een conserveringsbehandeling op lange termijn te kunnen voorspellen. Toch bestaan er nog veel vragen over de daadwerkelijke prognostische waarde van deze tests. Het onderhavige rapport beoogt, op basis van de vakliteratuur en discussie met deskundigen, een overzicht te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van kunstmatige-verouderingsanalyse. De doelgroep betreft niet alleen de direct betrokken conserveringsonderzoekers, maar ook de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van een conserveringsbeleid. Vanaf de jaren vijftig is een zeer grote verscheidenheid aan kunstmatige-verouderingsmethoden voor papier ontwikkeld, en is het toepassingsgebied van deze methoden in de praktijk van de conservering van archief- en bibliotheekmateriaal bijzonder breed uitgegroeid. Desondanks vindt er slechts op beperkte schaal fundamenteel en empirisch onderzoek plaats naar de betrouwbaarheid van kunstmatige-verouderingsanalyses. Een evaluatie van dit onderzoek toont aan dat de essentiële vragen hieromtrent nog niet bevredigend zijn beantwoord, en dat de uitkomsten van dit onderzoek nog geen algemeen geaccepteerde standaardmethode hebben opgeleverd. De meningen zijn verdeeld, en er is onenigheid over de meest geschikte condities waaronder de kunstmatige veroudering dient plaats te vinden. Geconcludeerd wordt dat de huidige kunstmatige-verouderingstests geen betrouwbare gegevens opleveren voor het bepalen van de snelheid van het verval van papier, en dat zinvolle toepassingen van deze tests in het gunstigste geval slechts kunnen leiden tot relatieve uitspraken over het te verwachten effect van conserveringsbehandelingen, en over de rol van de diverse degradatie-reacties bij het proces van papierverval. Naast enkele praktische aanbevelingen en suggesties voor alternatieve wijzen van benadering van de vraag hoe snel papier vervalt, wordt voorgesteld om, bijvoorbeeld onder auspiciën van de CPA/ECPA, een bijeenkomst te organiseren over dit thema, teneinde de huidige patstelling en situatie van onzekerheid en twijfel te doorbreken, en een agenda op te stellen voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek.
URLhttp://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/rapporten/massaontzuring2001.pdf
Citekey1543
  • Documentatie
  • |
  • 08-11-2010