Praktijkvoorbeelden digitaal archiveren van digitaliseringsprojecten

Automatische boekscanner

Sinds april publiceert de Britse Digital Preservation Coalition (DPC) op haar website de Digital Preservation Case Notes. De case notes geven praktijkvoorbeelden van uitdagingen rond digitaal archiveren bij grote digitaliseringsprojecten. Geen dikke rapporten maar vlot leesbare en bondige verslagen van projecten, waarin kort maar duidelijk alle uitdagingen worden beschreven.

De meest recente case note beschrijft het project Archival Sound Recordings van de British Library. De boodschap die hierin wordt meegegeven, is dat de langetermijntoegankelijkheid sterk wordt verbeterd wanneer inhoud en metadata samenblijven in één pakket. De zogenaamde METS-technologie kan hierbij een hulpmiddel vormen.

Een eerdere case note behandelt een project van de National Archives rond digitalisering en preservering van de Cabinet Papers (notulen van de regeringsvergaderingen). Hierin komt de beleidsomkadering van langetermijnbewaring aan bod. Een derde case note over een project van de National Library of Wales voor het digitaliseren van tijdschrijften focust op organisatorische aspecten. Tenslotte is er een case note over samenwerking bij de langetermijnarchivering van de gegevens van kleine of kortlopende projecten.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 31-07-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)