British Library presenteert visie voor 2020

British Library 2020 Vision - Advancing the world's knowledge

De British Library heeft haar 2020 Vision gepresenteerd. Hierin legt de nationale bibliotheek van het Verenigd Koninkrijk haar prioriteiten en aspiraties voor het nieuwe decennium vast. Het document beschrijft wat de vermoedelijke trends en opportuniteiten zijn voor de komende tien jaar, en hoe de British Library er in denkt te slagen om ook in de toekomst een uitstekende nationale bibliotheek te zijn en een sleutelrol te blijven spelen in het wereldwijde informatienetwerk.

Aan het visiedocument ging een jaar van onderzoek vooraf, waarbij belanghebbenden en experten op het gebied van technologie, informatie, uitgeverij, bibliotheken, de media, onderwijs en onderzoek uitgebreid werden geconsulteerd. Naast het uiteindelijke visiedocument vindt u op www.bl.uk/2020vision ook discussiedocumenten, rapporten van bibliotheekspecialisten en de methodologieën waarop de visie werd gebaseerd.

De experten die de British Library consulteerde gaven hun mening over hoe de wereld van 2020 eruit zal zien:

  • Technologie zal zich continu in een ontwikkelingstadium bevinden, snel veranderen en er tegen 2020 heel anders uitzien dan vandaag.
  • Een nieuwe generatie van 'digital natives' zal toegang hebben tot een enorme hoeveelheid online informatie in allerlei formaten en ervan uitgaan 'alles' beschikbaar is op het web (wat niet het geval zal zijn, want ook tegen 2020 zal een grote hoeveelheid erfgoedmateriaal nog niet zijn gedigitaliseerd).
  • Het online-landschap zal meer en meer een 'sematisch web' worden, waarin computers in staat zijn om context te creëren door het extraheren, klassificeren en analyseren van gegevens uit content.
  • De business models van de wetenschappelijke uitgeverij zullen drastisch veranderen. Onderwijs en onderzoek zullen in virtuele omgevingen plaatvinden en multi- en interdisciplinair onderzoek zal in belang blijven toenemen.
  • Kennisinstituten zullen zich moeten herpositioneren en aantonen hoe zij toegevoegde waarde bieden in de kenniseconomie.

De British Library gaat ervan uit dat digitaal publiceren in 2020 sterk de overhand zal hebben genomen op publiceren op papier en wil dan ook maximaal inzetten op de langetermijnbewaring van digitaal materiaal.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-10-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)