Nieuwe brochure over fotoarchieven van het Rijksarchief

Voorpagina van de pulicatie

In maart 2011 publiceerde het Algemeen Rijksarchief de nieuwe brochure Fotoarchief: Praktische aanbevelingen voor bewaring en beheer. De brochure bespreekt het bewaren, manipuleren en verpakken van analoog fotografisch materiaal. Ook de verschillende soorten schade die kunnen optreden en het beheren en ontsluiten van het materiaal komen aan bod. Onder fotografisch materiaal verstaat men zowel foto's, negatieven als glasnegatieven.

In dezelfde reeks Brochures: aanbevelingen en advies publiceerde het Rijksarchief ook informatie rond verschillende andere archivistische thema's, waaronder het inrichten van een archiefbewaarplaats, het verhuizen van een archief, archiefbeheer, het bestrijden van schimmels, digitaliseren, etc.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-04-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)