Call for e-projects 'E-Culture Fair 2011'

Affiche e-Culture Fair 2010

De E-Culture Fair 2011 is een showcase van e-cultuurprojecten voor en door makers, onderzoekers en creatieve ondernemers die samenwerken op het raakvlak van cultuur, (media) technologie, onderzoek en creatieve industrie.

Parallel met het Creativity World Forum focust de E-Culture Fair op ontmoeting en uitwisseling tussen kritische actoren uit deze domeinen. Een 'best-of'-selectie van innovatieve projecten uit Vlaanderen wordt in de tentoonstelling gecombineerd met e-cultuurprojecten uit hogescholen, naast een programma van livepresentaties, workshops en netwerkmomenten. In deze tweedaagse ontmoeting tussen deelnemende projecten (organisaties, universiteiten, bedrijven en individuen), projectleiders en aanwezige professionals, studenten en publiek, ligt de focus op interactie, netwerking, participatie en sensibilisering.

De E-Culture Fair 2011 wordt georganiseerd op 16 en 17 november 2011 in de Ethias Arena te Hasselt en is onderdeel van het Creativity World Forum, een organisatie van Flanders District of Creativity (Flanders DC) in samenwerking met het Europese Districts of Creativity Network. Met dit event wordt het innovatief potentieel van samenwerking tussen cultuur, onderzoek en creatieve industrie op een toegankelijke manier getoond, krijgen bezoekers de kans om de mensen achter de projecten te leren kennen en worden impulsen gegeven aan meer samenwerking tussen diverse actoren en organisaties.

E-Culture Fair 2011 is een organisatie van de Vlaamse kunstensteunpunten (BAM, Muziekcentrum Vlaanderen, VAi en VTi) in samenwerking met Flanders DC en wordt gerealiseerd met de steun van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid.

Call for e-Projects

Deze oproep is een uitnodiging aan ontwikkelaars van prototypes, creaties, producten, methoden of diensten met culturele relevantie die gerealiseerd zijn in Vlaanderen in samenwerking tussen cultuur, onderzoek, wetenschap en/of industrie. De uitnodiging mikt dus op onderzoekers, ontwerpers, academici, makers, denkers, ondernemers, productontwikkelaars, kunstenaars, organisaties of collectieven die een uitgewerkt e-cultuurproject klaar hebben. Dit zijn bij voorkeur projecten gemaakt met of mogelijk gemaakt door digitale media of andere nieuwe technologie, die imaginatief, inquisitief en innovatief zijn en een duidelijk aanwijsbare culturele component en betekenis hebben.

De E-Culture Fair 2011 is de plek bij uitstek om dergelijke projecten te presenteren hetzij als onderdeel van de tentoonstelling, hetzij als punctuele projectpresentatie, of als liveperformance. Er wordt van de projectleiders verwacht dat ze gedurende de ganse duur van de Fair beschikbaar zijn en ter plekke hun project toelichten in de vorm van hun keuze. De selectie van de ingediende voorstellen gebeurt door een jury die de voorstellen tevens nakijkt op hun ontvankelijkheid.

Meer informatie over deze call for e-projects vindt u op de website van FARO — voor bijkomende vragen mailt u naar leen@eculturefair.be.

Meer informatie over de E-Culture Fair 

  • Website van BAM
  • Website van ECF 2011 (onder constructie)
  • Website van Nederlandse partnerorganisatie Virtueel Platform
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 25-07-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)