Nieuwe website opent venster op Leuven

Stadszicht van Leuven

Het Museum M, de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven en het Leuvense Stadsarchief bewaren heel wat tekeningen, losbladige grafiek en historieprenten met oude zichten op Leuven. Sinds 2010 werken de drie instellingen samen met de Erfgoedcel Leuven om deze collecties als één geheel online te ontsluiten. Vanaf 15 september kan iedereen de vroegere zichten op Leuven ontdekken via de website www.vensteropleuven.be.

Over het project

Museum M bezit een deelcollectie van maar liefst 993 Leuvense prenten. De collectie heeft heel wat aanknopingspunten met museale thema’s en krijgt de brede interesse van het publiek. De ontsluiting van deze prenten was dan ook een prioriteit voor het museum. Omdat ook het Stadsarchief (ongeveer 120 prenten) en de Centrale Bibliotheek (230 prenten) een bijzondere verzameling van Leuvense zichten bewaren, was het een logische stap om de drie collecties samen te brengen in één online collecie.

Om deze prenten op een kwalitatieve manier te registeren, te ontsluiten en vlot doorzoekbaar te maken, werd aangesloten bij www.erfgoedplus.be, een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Limburg en Vlaams-Brabant. Zo konden de verschillende collecties, elk vertrekkend vanuit hun eigen registratiesysteem, als één virtuele collectie online doorzoekbaar gemaakt worden. Alle prenten die in Venster op Leuven ontsloten worden, zullen dan ook op Erfgoedplus.be terug te vinden zijn. 

In de toekomst zullen ook schilderijen, oude drukken, porseleinkaarten en foto-en prentbriefkaarten met zichten van Leuven deel uitmaken van de website. Ook wordt het voor andere instellingen mogelijk om Leuvense stadszichten uit hun collecties toe te voegen. Het project Venster op Leuven wordt op 15 september voorgesteld op Informatie aan zee.

Meer informatie vindt u op de website van Erfgoedcel Leuven.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-08-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)