Europeana neemt commentaar Vlaamse Gebruikersgroep auteursrecht niet mee in nieuw Data Exchange Agreement

Grafische voorstelling van de Europeana Data Model Class Hierarchy

Op 22 september 2011 verspreidde Europeana naar alle leden van de CCPA (Council of Content Providers and Aggregators) een brief van Elisabeth Niggeman, voorzitter van de Europeana Foundation. Samen met de aankondiging dat de Foundation formeel het Data Exchange Agreement (DEA) goedkeurde, ontvingen de CCPA-leden een overgangsplan dat duidelijk maakt volgens welke tijdslijn de DEA geïmplementeerd zal worden.

Uit het document:

The Europeana Foundation is pleased to announce its adoption of the Europeana Data Exchange Agreement, replacing the current Data Provider and Data Aggregator Agreements. It governs what the Foundation may or may not do with your data through its web activities, including the portal www.europeana.eu. The Europeana Data Exchange Agreement reflects the commitment of the Europeana Foundation to Open Data and should give content providers greater exposure, traffic and more context for their collections. The Agreement is a two way process whereby Europeana commits to give back enriched data to the providers themselves.
The Europeana Data Exchange Agreement is the result of a year-long process of consultations with the whole network of content providers and aggregators contributing to Europeana. The results of these consultations and other documentation can be found on the Europeana Towards a New Agreement pages.


In de Gebruikersgroep auteursrecht en cultureel erfgoed zijn een groot aantal cultureel-erfgoedinstellingen uit Vlaanderen actief, inclusief de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De gebruikersgroep verspreidde enkele maanden geleden reeds een gezamenlijk standpunt met betrekking tot de DEA. 

Dit kritisch standpunt werd ook naar Europeana gecommuniceerd. Spijtig genoeg heeft Europeana hiermee geen rekening gehouden. Er werden op basis van het standpunt geen wijzigingen aan de DEA aangebracht. Ook werd er geen verder gehoor gegeven aan de suggestie om een overgangsfase in te bouwen waarin een tweesporenbeleid wordt gevolgd dat ruimte biedt voor zowel instellingen die hun metadata niet als open data willen vrijgeven als voor instellingen die dit wel willen doen.

Europeana geeft in de brief van 22 september te kennen zich bewust te zijn van de actieterreinen waaraan nog verder gewerkt moet worden: 'The Europeana Foundation is also very aware that further work is necessary on 3 areas: attribution, potential loss of income and unwanted spill over effects. It will continue to work, with providers, towards technical and negotiated solutions in these areas.'

Hopelijk zal Europeana de feedback over mogelijke problemen met betrekking tot deze drie kwesties ter harte zal nemen. Ondertussen kunnen content providers enkel nog aan Europeana bijdragen als ze de (controversiële) DEA ondertekenen.

Meer informatie over het DEA vindt u op de informatiepagina van Europeana, 'Towards a new Europeana Data Exchange Agreement'.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 10-10-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)