PACKED publiceert online handleiding 'Rechten klaren'

Logo CEST

PACKED, het expertisecentrum digitaal erfgoed, stelt op de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) een handleiding voor het klaren van rechten voor cultureel erfgoed ter beschikking. Bij het 'klaren van rechten' wordt vastgesteld (1) of er auteursrechten rusten op een bepaald werk en (2) hoe en met wie deze geklaard moeten worden om collecties juridisch veilig te digitaliseren of te publiceren op het web.

De handleiding werd speciaal samengesteld voor de CEST-wiki en ligt in het verlengde van het onderzoek dat PACKED heeft verricht als werkpakketleider in het project ATHENA. Voor dit project ontwikkelde PACKED samen met de Universiteit van Patras (Griekenland) een Step-by-step IPR Guide: een eenvoudige online tool die je begeleidt bij het klaren van rechten voor het online gebruik van cultureel-erfgoedcollecties.

De handleiding komt ook voort uit de betrokkenheid van PACKED vzw bij de Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht die in februari 2011 in samenwerking met FARO, VKC en MovE werd opgericht. Een belangrijk doel van deze gebruikersgroep is de expertise van haar leden met betrekking tot auteursrecht te versterken en vormingen aan te bieden.

De handleiding 'Rechten Klaren' bestaat uit zes secties:

 1. Auteursrechten – wie? wat? wanneer?
 2. Welke rechten vallen onder auteursrechten?
 3. Verzaking & overdracht van rechten
 4. Beheer van rechten
 5. Hulpmiddelen voor het klaren van rechten
 6. Bibliografie
 • Nieuwsbericht
 • |
 • 17-10-2011
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)