Europese Commissie maant lidstaten tot digitalisering van cultureel erfgoed

Neelie Kroes presenteert de Digitale agenda voor Europea

De Europese Commissie heeft een aanbeveling goedgekeurd waarin zij de lidstaten verzoekt hun inspanningen op te voeren, hun middelen te bundelen en de privé-sector te betrekken bij de digitalisering van cultureel materiaal. Dit om het Europese cultuurerfgoed ruimer beschikbaar te stellen en de groei in de Europese creatieve industrieën te stimuleren. Het gedigitaliseerde materiaal moet beschikbaar worden gesteld via Europeana, Europa's digitale erfgoedportaal.

In de aanbeveling worden de lidstaten aangemaand gedegen plannen te ontwikkelen en partnerschappen aan te gaan om

  • tegen 2015 30 miljoen objecten op Europeana te plaatsen, tegenover 19 miljoen objecten die nu reeds beschikbaar zijn
  • meer auteursrechtelijk beschermd en niet verhandeld materiaal online te brengen
  • de nationale wetgeving en strategieën aan te passen met het oog op langdurige bewaring van digitaal materiaal

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zegt hierover:

Europa heeft wellicht 's werelds grootste cultuurerfgoed. Het kan zich niet veroorloven de kansen te missen die digitalisering biedt, en daardoor cultureel achteruitgaan. Digitalisering brengt cultuur tot in de huiskamer en is een waardevolle hulpbron voor educatie, toerisme, games, animatie en de hele creatieve industrie. Door investeringen in digitalisering ontstaan nieuwe bedrijven en worden nieuwe banen geschapen.

De aanbeveling bouwt voort op de conclusies van het in 2010 opgerichte Comité der Wijzen over het online brengen van Europa's culturele erfgoed.

Maatregelen ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren van de industrie en de ontwikkeling van een duurzaam model voor de financiering van Europeana zijn doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)