Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen aangekondigd

Digitale opslagmedia

Tijdens het Archipel-eindevenement werd de oprichting van het Platform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (Platform DDT-Vl) bekendgemaakt. Uit buitenlandse voorbeelden is gebleken dat een sectorale samenwerking een vruchtbare methode is om een gezamenlijke langetermijnvisie uit te bouwen, het uitwisselen van expertise te stimuleren én om een grotere draagkracht te creëren voor de problematiek van digitale duurzaamheid bij de overheid. 

Enkele instellingen binnen de cultureel-erfgoedsector vinden dat de tijd rijp is om in Vlaanderen een samenwerkingsverband rond digitale duurzaamheid en toegankelijkheid op te richten. Zeven organisaties namen daarom het initiatief tot de oprichting van dit platform: Amsab‐Isg, FARO. Vlaamssteunpunt cultureel erfgoed, Felix Archief,  LIAS‐KADOC, PACKED en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Meer over de aanleiding tot de oprichting en de doelstellingen van het Platform DDT-Vl kan u lezen in de intentieverklaring.

Oproep tot deelname

Het Platform DDT-Vl wil zich ontwikkelen tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die vanuit hun eigen basiswerking en doelstellingen actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. We doen een oproep aan organisaties en instellingen om actief lid te worden van het Platform DDT-Vl.

Om de deelname van uw organisatie kenbaar te maken, stuurt u de naam van uw organisatie, de naam van de persoon die uw organisatie zal vertegenwoordigen en de nodige contactgegevens naar Bart De Nil (FARO), bart.denil@faronet.be.

De organisaties die zich hebben aangesloten zullen worden uitgenodigd voor de eerste plenaire bijeenkomst van het Platform DDT-Vl op donderdag 26 januari 2012 in Brussel.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)