De Vlaamse Erfgoedbibliotheek als netwerkorganisatie: ‘Netwerken is in feite ons DNA’

Voorpagina van 'Netwerken in erfgoedland'

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, heeft in het kader van het onderzoekstraject PRISMA (een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen) de publicatie Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web uitgebracht. In deze handleiding wordt een stappenplan voor het opzetten van een netwerk gepresenteerd, en geven interviews met drie ervaringsdeskundigen een interessante blik achter de schermen van een bestaand erfgoednetwerk.

Een van deze geïnterviewden is Eva Wuyts, coördinator bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Deze organisatie werd van bij de start in 2008 als een netwerk van zes evenwaardige erfgoedbibliotheken opgericht. Over de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als netwerk zegt zij het volgende:

‘Netwerken is in feite ons DNA en dus een deel van onze missie. Daarin hebben we immers neergeschreven dat de doelen en opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek alleen in netwerkvorm gerealiseerd kunnen worden. We gaan ervan uit dat het geheel meer kan dan de delen en dat het bundelen van onze krachten een duidelijke meerwaarde biedt. Zonder de steun van het brede netwerk kunnen we onze doelen niet realiseren. Het netwerk moet dan ook echt werken, dat wil zeggen dat niet alles door de centrale stafmedewerkers moet gebeuren. In elke werkgroep zit iemand van elke bibliotheek. Vertrouwen leidt tot een sterkere kennisdeling en betrokkenheid.’

De publicatie (met het volledige interview) is terug te vinden in ons documentatieoverzicht en kan gratis worden gedownload.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-12-2011
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)