Bètatest registreren van collecties met het Cometa-model in CollectiveAccess

Logo Cometa

FARO, Vlaamse Erfgoedbibliotheek en PACKED ontwikkelden samen het Cometa-model voor het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau. Cometa is een praktisch model dat werd ontwikkeld om iedereen in Vlaanderen die collectiebeschrijvingen wil maken, snel op weg te helpen. Cometa kan worden gebruikt door alle soorten erfgoedorganisaties en door zowel professionals als amateurs. Alle informatie over Cometa vindt u op www.cometa-model.be.

Collectiebeschrijvingen in CollectiveAccess

Op 31 januari werd tijdens een workshop de testversie van een speciaal installatieprofiel voor CollectiveAccess voorgesteld. Dit profiel maakt het mogelijk collecties volgens Cometa te beschrijven in CollectiveAccess. CollectiveAccess is opensource websoftware voor het ontsluiten en beheren van collecties en objecten. De meerwaarde van dit systeem is de integratie van collectie- en objectregistratie.

Voor de verdere ontwikkeling van de bètaversie van het Cometa-profiel organiseren we een gesloten test. Tijdens deze test krijgt een beperkte groep gebruikers de gelegenheid om collecties online te registeren. Onder meer op basis van hun feedback wordt het Cometa-profiel verder ontwikkeld tot een publieke versie.

Hoe deelnemen?

Elke collectiehoudende erfgoedorganisatie (heemkundige vereniging, archief, museum of erfgoedbibliotheek) die haar collectie(s) online wenst te registreren volgens het Cometa-model kan zich aanmelden.

Stuur vóór 30 maart 2012 een e-mail met contactgegevens, de aard van uw organisatie, het soort collectie(s) en een motivatie voor deelname aan de bètatest naar Bart De Nil: bart.denil@faronet.be. De geselecteerde organisaties zullen in de loop van april op de hoogte worden gebracht over de looptijd van de test en de aanpak ervan.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-02-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)