Minister Geert Bourgeois stelt actieplan WO I voor aan de Vlaamse regering

't Hobooksch Frontblaadje

Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft als coördinator het actieplan voor het herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog’  aan de Vlaamse regering medegedeeld.  Dit actieplan somt 109 concrete plannen en actiepunten op. 

Het actieplan is opgemaakt door het Projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’ in samenwerking met de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: Toerisme, Onroerend Erfgoed, Cultuur, Media, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Internationaal beleid, Wetenschappelijk onderzoek en Onderwijs. Het document geeft een stand van zaken weer en zal in de aanloop naar en tijdens de herdenking verder aangevuld en geactualiseerd worden. Voor het domein Cultuur wordt ondermeer de digitalisering van oorlogskranten genoemd.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-02-2012
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)