Europees project voor digitalisering van kranten uit de Eerste Wereldoorlog

Voorpagina Times 2014

Een groep van zeventien Europese instellingen (voornamelijk nationale bibliotheken) gaat de komende drie jaar binnen het 'European Newspapers'-project meer dan tien miljoen krantenpagina's digitaliseren voor opname in Europeana. Het project, dat word gesubsidieerd via het CIP 2007-2013-programma van de Europese Commissie, zoekt daarbij ook oplossingen voor uitdagingen die krantendigitalisering in het algemeen met zich meebrengt:

  • Gebruik en verfijning van methoden voor OCR, het onderscheiden van artikels, 'named entity recognition' (NER, het herkennen van namen van personen, organisaties, plaatsen, tijdsperiodes, etc.) en 'page class recognition' (het herkennen van pagina-types en -opbouw). Die moeten de manier van zoeken en presenteren gebruiksvriendelijker helpen maken.
  • Kwaliteitsbeoordeling van automatische verfijningstechnologie.
  • Conversie van lokale metadata naar het Europeana Datamodel (EDM).
  • Standaardisering van metadata, in nauwe samenwerking met belanghebbenden uit de publieke en private sector.

De deelnemende bibliotheken zullen de gedigitaliseerde kranten plus de 'full-text' zonder wettelijke beperkingen verstrekken aan Europeana. Ter verrijking van het Europeana Collections 1914-1918-project zal de nadruk liggen op kranten uit de Eerste Wereldoorlog.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-02-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)