'European Library Standards Handbook' helpt bibliotheken op weg bij aggregatie

Fragment uit het 'European Library Standards Handbook'

Het Europeana Libraries-project werkt aan een robuust aggregatiemodel om metadata van digitale content van de nationale bibliotheken van Europa beschikbaar te maken voor onderzoek via Europeana en het nieuwe European Library-portaal.  

Het European Library Standards Handbook dient als een handleiding voor bibliotheken die gegevens willen verstrekken aan The European Library en andere diensten, zoals Europeana. Het document, dat werd geproduceerd als onderdeel van het Europeana Libraries-project, maakt duidelijk wat de voordelen zijn van het uitbesteden van bepaalde soorten van dataverwerking aan een aggregator, en biedt een volledige beschrijving van het proces.

Het handboek gaat eerst in op de rol van de content providers in het project en de voordelen van deelname. Het behandelt dan het proces voor het aanleveren van gegevens en de technische, organisatorische en financiële vereisten hiervoor. Ten slotte bevat het handboek een globaal overzicht van de juridische aspecten en geeft het een aantal definities en bronnen die nuttig zijn voor de duurzame ontwikkeling van de gegevensleveranciers.

Geheel in de geest van deze tijd is er een samenvatting van het handboek beschikbaar via YouTube.

 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-03-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)