Website 'Europeana Newspapers' online

Logo Europeana Newspapers

LIBER en de Staatsbibliothek zu Berlin hebben de website van het project Europeana Newspapers online gebracht op www.europeana-newspapers.eu. Binnen het project gaat een groep van zeventien Europese instellingen (voornamelijk nationale bibliotheken) de komende drie jaar meer dan tien miljoen krantenpagina's digitaliseren voor opname in Europeana.

Het project zoekt daarbij ook oplossingen voor uitdagingen die krantendigitalisering in het algemeen met zich meebrengt:

  • Gebruik en verfijning van methoden voor OCR, het onderscheiden van artikels, 'named entity recognition' (NER, het herkennen van namen van personen, organisaties, plaatsen, tijdsperiodes, etc.) en 'page class recognition' (het herkennen van pagina-types en -opbouw). Die moeten de manier van zoeken en presenteren gebruiksvriendelijker helpen maken.
  • Kwaliteitsbeoordeling van automatische verfijningstechnologie.
  • Conversie van lokale metadata naar het Europeana Datamodel (EDM).
  • Standaardisering van metadata, in nauwe samenwerking met belanghebbenden uit de publieke en private sector.
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-05-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)