Hemel- en aardglobe van Willem Jansz. Blaeu van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience vertrekken voor restauratie

De hemelglobe van Willem Jansz. Blaeu

Twee pronkstukken in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience vertrekken op woensdag 9 mei voor een negen maanden durende restauratie. De hemel- en aardglobe van Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) zijn de twee grootste globes die hij vervaardigde en waarmee hij de markt veroverde. Dankzij de conserverings- en  restauratiebehandeling die nu start, kunnen de globes in optimale omstandigheden worden bewaard voor toekomstige generaties en in volle glorie worden gepresenteerd aan bezoekers.

Mecenaat

Het project kadert in de continue collectiezorg van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en wordt gerealiseerd dankzij de steun van het fonds Courtin-Bouché van de Koning Boudewijnstichting en BASF Antwerpen NV. Deze samenwerking is een voortzetting van de meer dan honderdjarige traditie van mecenaat, een traditie die ook aan de basis ligt van de prestigieuze Nottebohmzaal waarin de globes permanent worden tentoon gesteld.

Restauratie van de globes

Willem Jansz. Blaeu was cartograaf, vervaardiger van astronomische instrumenten, uitgever, drukker en globenmaker. De hemel- en aardglobe, met een diameter van 68 cm, zijn de twee grootste globes die hij vervaardigde en waarmee hij de markt veroverde. Het kostbare globepaar kwam in 1836 in het bezit van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience na een schenking door baron P.A.J. de Pret de Terveken, de toenmalige burgemeester van Hemiksem.

De hemel- en aardglobe zijn ware pronkstukken en prachtige getuigen van de vooruitstrevende zeventiende-eeuwse cartografie maar bevinden zich aan het begin van deze eenentwintigste eeuw in een precaire toestand. Om die reden is een gedegen conserveringsbehandeling en restauratie van zowel de papieren als de metalen en houten onderdelen noodzakelijk. Om het globepaar na behandeling in optimale omstandigheden verder te kunnen bewaren en presenteren, zullen ook aangepaste vitrinekasten worden aangemaakt.

De restauratie van globes vergt specifieke technieken en inzichten. De combinatie van papieren, houten en metalen onderdelen stelt hoge eisen aan de restaurator. Een ethisch en wetenschappelijk onderbouwde conserverings- en restauratiebehandeling vergt van de restaurator dan ook bijzondere expertise op het vlak van globerestauratie. Het project zal op die wijze een bijdrage leveren aan de kennisopbouw rond globeproductie in de Nederlanden en de specifieke technieken die betrekking hebben op globerestauratie.

In 2015 is Antwerpen, de thuisstad van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, bovendien gaststad van de 26ste Internatonal Conference on the History of Cartography. Meteen een prachtige gelegenheid om de gerestaureerde globes aan dit publiek te tonen. Publieksactiviteiten waaronder een tentoonstelling en lezing, zullen het moment omkaderen en zo nog meer luister geven.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-05-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)