Nieuwe publicatie 'Over collecties²'

Cahier over collecties²

In 2011 kreeg de lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen' een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma, waarbij meerdere sprekers rond een specifiek thema of invalshoek reflecteerden.

Eén van de sessies was ook gewijd aan erfgoedbibliotheken met sprekers als prof.dr. Pierre Delsaerdt (Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen), An Renard (directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) en Bart Op De Beeck (Koninklijke BIbliotheek van België). Hun lezingen zijn nu gepubliceerd in het cahier 'Over collecties²'.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 14-06-2012
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)