Oproep Fonds Léon en Marcelle Courtin-Bouché

Logo Koning Boudewijnstichting

Nog tot midden oktober kunnen bij diverse fondsen van de Koning Boudewijnstichting kandidaatsdossiers worden ingediend over diverse erfgoedgerelateerde thema's. Tot 20 september kan bij het Fonds Léon en Marcelle Courtin-Bouché een aanvraag worden ingediend voor de aankoop, de conservatie, de restauratie en de valorisatie kunstwerken van Belgische kunstenaars door de tijden heen. Volgende criteria gelden voor de beoordeling van de dossiers:

 • De belangrijkheid van het kunstwerk binnen het gehele oeuvre van de kunstenaar, binnen de kunstgeschiedenis, of binnen de collectie van de instelling
 • Het dringende karakter van behandeling in geval van conservatie of restauratie
 • De eventuele voorbeeldfunctie van het project (die een positieve verandering teweeg brengt, de aanzet is voor andere projecten, …)
 • De kwaliteit van de manier waarop het project geconcretiseerd wordt (gemeten aan de hand van onder meer de precisie en de betrouwbaarheid van het financiële plan, de haalbaarheid van de planning, de evaluatie en opvolging van het project…)
 • Garanties voor de continuïteit van het project (toegankelijkheid van het kunstwerk, mogelijkheid tot publicaties en studies, verbeteringen te danken aan de nieuwe inrichting…)
 • De actualiteit

Meer informatie vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 13-09-2012
 • |
 • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)