Leestip 'Boekverpakken. Bepaling van een optimale strategie'

Cover van 'Vriend over vijand. De grote oorlog in spotprenten'

Een belangrijke vraag binnen het Nederlandse Metamorfoze-programma betreft de noodzaak en wijze van verpakken van het materiaal nadat dit is gedigitaliseerd en eventueel ook nog een conserveringsbehandeling heeft gehad. anders dan bij archiefstukken is het verpakken van boeken voor plaatsing in het magazijn geen vanzelfsprekendheid. Voor een onderbouwde beantwoording op de vraag of boeken al dan niet zuurvrij verpakt moeten worden, ontwikkelde de werkgroep GezOnd (Gezamenlijk Onderzoek tussen de KB Den Haag, het Nationaal Archief en het Rijksinstituut voor het Cultureel Erfgoed) een beslissingsmodel.

Beslissingsmodel

In het adviesrapport 'Boekverpakken. Bepaling van een optimale strategie' dat deze werkgroep opmaakte staan drie vragen centraal. Om de behoudswinst van verpakking goed in te kunnen schatten moeten deze beantwoord worden. De kernvragen hangen samen met:

  • het uitgangsrisico van de collectie
  • de effectiviteit van verpakking om dit risico te reduceren
  • de onbedoelde, mogelijk negatieve, effecten van het verpakken

Het rapport kan worden gedownload vanop de website van Metamorfoze. In een vervolgonderzoek zullen de specifieke voor- en nadelen van de vele verpakkingswijzen in kaart worden gebracht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-07-2013
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)