'Bibliotheken mogen boeken soms zonder toestemming digitaliseren'

Boekscanner met open boek

Bibliotheken in de Europese Unie mogen hun boeken in bepaalde gevallen digitaliseren zonder toestemming te vragen van de rechthebbenden. Dat is de mening van Niilo Jääskinen, advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. 

Uitzonderingen

De uitzonderingen in het auteursrecht geven volgens de jurist bibliotheken het recht om digitale kopiën te maken van werken die ze bezitten en die elektronisch ter beschikking te stellen binnen de eigen muren in deze gevallen:

  • Om het werk te beschermen als het kwetsbaar of zeldaam is.
  • Als het werk schade dreigt op te lopen doordat het veelvuldig wordt gekopiëerd met een kopieerapparaat.

In zulke gevallen mag de digitale versie ook worden gebruikt om afdrukken te maken voor onderzoeks- en privéstudiedoeleinden, omdat dat gelijk staat aan het maken van fotokopiën uit het originele werk. Werken kopiëren naar USB-sticks mag niet. Ook complete collecties digitaliseren valt volgens Jääskinen niet onder de uitzonderingen.

Binnenkort doet het Europees Hof van Justitie uitspraak in een dispuut tussen een Duitse universiteit en een uitgeverij. Dan zullen we weten of het hof de mening van de advocaat-generaal volgt.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-06-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)