UAntwerpen brengt historische prentencollectie online

De toren van de kathedraal van Antwerpen, 1929 (?), etser Jules de Bruycker

De bibliotheek van de Universiteit Antwerpen bezit een collectie van meer dan 1350 prenten, litho’s en andere objecten over Antwerpen tussen de 15de en de 21ste eeuw. Deze waardevolle prenten kunnen nu door iedereen online worden bekeken.

Geschiedenis

Aan het einde van de jaren 1920 verzamelde pater Ferdinand Peeters, lid van de Antwerpse jezuïetencommuniteit, een rijke collectie prenten in verband met zijn stad. Het gros van de verzameling wordt vandaag bewaard en beheerd door de Bijzondere Collecties, een afdeling van de Universiteitsbibliotheek die zich bekommert om haar kostbare en kwetsbare materialen.

Van houtsnede tot Tuymans

Om deze unieke collectie beter naar waarde te kunnen schatten en ten dienste van onderzoekers te stellen, startte de bibliotheek in 2012 een project voor de beschrijving en ontsluiting van dit materiaal. De dienst voor bibliotheekautomatisering (Anet) ontwikkelde in samenwerking met projectmedewerker dr. Karen Bowen een softwaremodule waarmee zij de basisgegevens van de prenten kon registreren en bijkomende informatie over vervaardiger, datering, enz. aan de beschrijvingen kon toevoegen.

Tegelijk legde de afdeling Bijzondere Collecties alle prenten onder de scanner om aan de beschrijvingen hoogwaardige afbeeldingen te kunnen koppelen. Aan het einde van dit proces kregen alle prenten ook een uniek nummer en een definitieve plaats in het magazijn, waar ze geconserveerd worden in op maat gemaakte zuurvrije mappen. In januari 2015 werd het project afgerond en kon ook de publieksversie van de prentmodule vrij toegankelijk gemaakt worden. Het oudste object is een houtsnede uit 1493, het jongste een vlakdruk van Luc Tuymans uit 2010.

Antwerpen in beeld

De bewaarde prenten, prentreeksen en boekillustraties brengen vooral de geschiedenis van Antwerpen in beeld. Wie ‘Antwerpen’ in de zoekomgeving intikt, krijgt zo niet minder dan duizend hits, die vervolgens op verschillende criteria kunnen verfijnd worden. Naast kaarten en allerhande plannen gaat het hier vooral om afbeeldingen van plaatsen en gebouwen, zoals de Carolus Borromeuskerk en de Sint-Jacobskerk, de Grote Markt en het stadhuis, en uiteraard ook de haven en de kathedraal. Vooral beelden uit de tweede helft van de zestiende eeuw en de Napoleontische periode zijn goed vertegenwoordigd.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 30-01-2015
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)