Een driejarenplan voor de DBNL

DBNL. Literatuur uit Nederland en Vlaanderen

De Commissie DBNL, het Nederlands-Vlaamse beleidsorgaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, maakt de plannen voor de periode 2015-2017 bekend. Die zijn er vooral op gericht de collectie meer representatief te maken en de presentatie ervan te verbeteren.

Kernpunten van het beleidsplan

De collectie zal de komende drie jaar met circa 750.000 pagina’s gedigitaliseerde tekst groeien. Bij de uitbouw ligt een hoge prioriteit bij de literaire canon. Vlaams werk krijgt voorrang, omdat dat is ondervertegenwoordigd. Een werkgroep adviseert over de inhoud, geassisteerd door een pool van deskundigen uit het hele taalgebied.

Op 31 december 2017 moet DBNL geïntegreerd zijn in de infrastructuur van de KB. Dan zal de KB de website herbouwen naar de dan heersende stand van de techniek en de nieuwe gebruikerswensen. Het wordt dan bovendien technisch mogelijk de collectie óók via andere Vlaamse en Nederlandse kanalen aan te bieden aan het publiek.

Het volledige beleidsplan vindt u in onze digitale vakbibliotheek:

[Commissie DBNL]. Driejarenbeleidsplan 2015-2017 Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. [Den Haag]: Nederlandse Taalunie / Koninklijke Bibliotheek / Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2015.

Over de DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) bestaat momenteel uit bijna 13.000 gedigitaliseerde teksten die behoren tot de letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van het gehele Nederlandse taalgebied. Ze lopen van de vroegste tijd tot heden en het publiek kan ze gratis raadplegen via de website dbnl.org

De DBNL is op 1 januari 2015 overgegaan naar de KB in Den Haag. Een Vlaams-Nederlandse Commissie DBNL met vertegenwoordigers van de Nederlandse Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB zet de beleidslijnen uit. De KB zal de collectie verder uitbouwen en ontsluiten.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 25-06-2015
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)